Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

Μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  στα Χανιά
23 Μέλη ΔΕΠ
1 Ομότιμος Καθηγητής

1.  Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
Καθηγητής σε “Μικροϋπολογιστές – Δίκτυα Η/Υ Τεχνολογιών”
τ. Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης (9/2014 – 8/2018)
τ. Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών ΤΕΙ Κρήτης
τηλ. 28210 23035, email antonidakis@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
2.  Βαρδιάμπασης Ιωάννης
Αναπλ. Καθηγητής στις “Δορυφορικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες”
Διευθυντής (09/2018 – 08/2021) και πρ. Αναπλ. Διευθυντής (08/2016 – 08/2018) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (09/2019 – 08/2020) και πρ. Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (12/2002 – 07/2012)
πρ. Κοσμήτορας (09/2018 – 05/2019) και πρ. Αναπλ. Κοσμήτορας (09/2014 – 11/2017, 03/2018 – 08/2018) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης
πρ. Πρόεδρος (07/2012 – 08/2018) και πρ. Αναπλ. Προϊστάμενος (09/2008 – 07/2012) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
πρ. Πρόεδρος Τμήματος ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ Κρήτης
πρ. Διευθυντής (04/2016 – 04/2019) και πρ. Επικεφαλής (12/2002 – 04/2016) Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών ΕΛΜΕΠΑ
Councelor of the IEEE Student Branch of TEI of Crete
τηλ. 28210 23029, 28210 23059, email ivardia@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
3.  Καλδέρης Δημήτριος
Επίκ. Καθηγητής σε “Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων”
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23017, email kalderis@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
4.  Καπετανάκης Ελευθέριος
Αναπλ. Καθηγητής στα “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά με έμφαση στο Σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων”
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23056, email ekapetan@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
5.  Κατσίβελα Ελευθερία
Αναπλ. Καθηγήτρια στην “Περιβαλλοντική Χημεία”
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23071, email katsivela@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
6.  Κόκκινος Ευάγγελος
Αναπλ. Καθηγητής στα “Ανίχνευση Τηλεπικοινωνιακού Σήματος σε μη-Γκαουσιανό Θόρυβο”
πρ. Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (09/2012 – 08/2019)
Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
τηλ. 28210 23068, email ekokkinos@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
7.  Κούλη Μαρία
Επίκ. Καθηγήτρια σε “Γεωφυσική και Γεωκαταστροφές”
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23016, email mkouli@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
8.  Κουριδάκης Στυλιανός
Λέκτορας στη “Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών”
Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
τηλ. 28210 23051, email kouridakis@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
9.  Κωνσταντάρας Αντώνιος
Αναπλ. Καθηγητής στην “Τεχνολογία Λογισμικού”
Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (09/2018 – 08/2020)
Μέλος Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
Μέλος Επιτροπής Ερευνών ΕΛΜΕΠΑ
τηλ. 28210 23066, 28210 23033, email akonstantaras@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
10.  Κώττη Σπυριδούλα – Μελίνα
Επίκ. Καθηγήτρια στην “Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος”
Μέλος Τομέα
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23007, email kotti@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
11.  Λιοδάκης Γεώργιος
Λέκτορας Εφαρμογών στις “Τηλεπικοινωνίες”
Μέλος Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
τηλ. 28210 23047, email gsl@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
12.  Μακρής Ιωάννης
Καθηγητής στην “Τεχνολογία Μετρήσεων με έμφαση στον Σεισμοηλεκτρομαγνητισμό”
πρ. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (09/2008 – 07/2012)
Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23001, email jpmakris@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
13.  Μαραβελάκης Εμμανουήλ
Αναπλ. Καθηγητής στην “Καινοτομία στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων”
Μέλος Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23078, email marvel@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
14.  Μπαρμπουνάκης Ιωάννης
Επίκ. Καθηγητής στις “Τεχνικές Διόρθωσης Σφαλμάτων σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές σε Υπολογιστικά Πλέγματα”
Μέλος Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
τηλ. 28210 23077, email i.barbounakis@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
15.  Πετράκης Νικόλαος
Λέκτορας στην “Πληροφορική με Ειδίκευση στον Προγραμματισμό Η/Υ και τα Δίκτυα Η/Υ”
πρ. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (-08/2019)
Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
τηλ. 28210 23064, email nik.s.petrakis@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
16.  Πετρίδης Κωνσταντίνος
Αναπλ. Καθηγητής στην “Τεχνολογία Laser με Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική”
Διευθυντής (09/2019 – 08/2020) Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
Μέλος Εργαστηρίου
πρ. Διευθυντής (09/2018 – 08/2019) Τομέα Ηλεκτρονικής Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ
πρ. Διευθυντής (04/2019 – 08/2019) Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών ΕΛΜΕΠΑ
Erasmus Academic Ambassador
τηλ. 28210 23041, email cpetridis@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
17.  Σάλτας Βασίλειος
Αναπλ. Καθηγητής στη “Φυσική Γεωυλικών με Εφαρμογές στο Περιβάλλον”
Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23061, email saltas@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
18.  Σταυρουλάκης Γεώργιος
Καθηγητής στον “Έλεγχο Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών Πόρων”
Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23012, email gstav@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
19.  Ταταράκης Μιχαήλ
Καθηγητής σε “Οπτοηλεκτρονική και Lasers”
Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
Μέλος Εργαστηρίου
πρ. Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης (9/2008 – 8/2014)
πρ. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (9/2006 – 8/2008)
πρ. Διευθυντής Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Laser ΤΕΙ Κρήτης
τηλ. 28210 23036, email mictat@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
20.  Φουσκιτάκης Γεώργιος
Αναπλ. Καθηγητής στην “Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου”
Διευθυντής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23030, email fouskit@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
21.  Φραγκιαδάκης Νικόλαος
Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στα “Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου”
Μέλος Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23016, email nfrag@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
22.  Φυτίλης Ιωάννης
Επίκ. Καθηγητής στην “Οπτοηλεκτρονική Μετρολογία Πλάσματος Παλμικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων Ισχύος”
Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
Μέλος Εργαστηρίου
τηλ. 28210 23036, email fitilis@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
23.  Χατζάκης Ιωάννης
Αναπλ. Καθηγητής στην “Ηλεκτρονική”
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος
πρ. Διευθυντής (09/2010 – 08/2018) Τομέα “Ηλεκτρονικής”
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος (05/2019-08/2020)
πρ. Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (09/2018-05/2019)
πρ. Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (09/2010 – 08/2018)
τηλ. 28210 23002, email jchatzakis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

Ομότιμοι Καθηγητές
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
1 Ομότιμος Καθηγητής

1.  Καλιακάτσος Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής “Ειδικότητας Ηλεκτρονικού με εξειδίκευση στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου”
πρ. Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματιασμών” ΤΕΙ Κρήτης
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus ΤΕΙ Κρήτης
πρ. Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών ΤΕΙ Κρήτης
τηλ. 28210 23020, email giankal@hmu.gr