Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προσωπικό

 

Μόνιμο Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
στα Χανιά

42 Μέλη Μόνιμου Προσωπικού

 • 23 Μέλη ΔΕΠ
 • 1 Ομότιμος Καθηγητής
 • 1 Μέλος ΕΔΙΠ
 • 7 Μέλη ΕΤΕΠ
 • 5 Μέλη Διοικητικού Προσωπικού Τμήματος
 • 5 Μέλη Διοικητικού Προσωπικού ΕΛΚΕ

~~~   ~~~   ~~~  ~~~   ~~~   ~~~

Μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

23 Μέλη ΔΕΠ

1.  Αντωνιδάκης Εμμανουήλ

 • Καθηγητής σε “Μικροϋπολογιστές – Δίκτυα Η/Υ Τεχνολογιών”
 • τ. Κοσμήτορας Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης (9/2014 – 8/2018)
 • τ. Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών ΤΕΙ Κρήτης
 • τηλ. 28210 23035, email antonidakis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

2.  Βαρδιάμπασης Ιωάννης

 • Αναπλ. Καθηγητής στις “Δορυφορικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες”
 • Διευθυντής (09/2018 – 08/2021) και πρ. Αναπλ. Διευθυντής (08/2016 – 08/2018) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (09/2019 – 08/2020)
 • πρ. Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (12/2002 – 07/2012)
 • πρ. Κοσμήτορας (09/2018 – 05/2019) και πρ. Αναπλ. Κοσμήτορας (09/2014 – 11/2017, 03/2018 – 08/2018) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΕΛΜΕΠΑ
 • πρ. Πρόεδρος (07/2012 – 08/2018) και πρ. Αναπλ. Προϊστάμενος (09/2008 – 07/2012) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Πρόεδρος Τμήματος ΠΣΕ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Διευθυντής (04/2016 – 04/2019) και πρ. Επικεφαλής (12/2002 – 04/2016) Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης
 • Councelor of the IEEE Student Branch of TEI of Crete
 • τηλ. 28210 23029, 28210 23059, email ivardia@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

3.  Καλδέρης Δημήτριος

 • Επίκ. Καθηγητής σε “Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων”
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 230, email kalderis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

4.  Καπετανάκης Ελευθέριος

 • Αναπλ. Καθηγητής στα “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά με έμφαση στο Σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων”
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 230, email ekapetan@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

5.  Κατσίβελα Ελευθερία

 • Αναπλ. Καθηγήτρια στην “Περιβαλλοντική Χημεία”
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23071, email katsivela@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

6.  Κόκκινος Ευάγγελος

 • Αναπλ. Καθηγητής στα “Ανίχνευση Τηλεπικοινωνιακού Σήματος σε μη-Γκαουσιανό Θόρυβο”
 • πρ. Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (09/2012 – 08/2019)
 • Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • τηλ. 28210 23068, email ekokkinos@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

7.  Κούλη Μαρία

 • Επίκ. Καθηγήτρια σε “Γεωφυσική και Γεωκαταστροφές”
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23016, email mkouli@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

8.  Κουριδάκης Στυλιανός

 • Λέκτορας στη “Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών”
 • Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • τηλ. 28210 23051, email kouridakis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

9.  Κωνσταντάρας Αντώνιος

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Τεχνολογία Λογισμικού”
 • Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών – Σχολής Μηχανικών – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (09/2018 – 08/2020)
 • Μέλος Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
 • Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 • Μέλος Επιτροπής Ερευνών Ελληνικό Μεσογειακού Πανεπιστημίου
 • τηλ. 28210 23066, 28210 23033, email akonstantaras@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

10.  Κώττη Σπυριδούλα – Μελίνα

 • Επίκ. Καθηγήτρια στην “Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος”
 • Μέλος Τομέα
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23007, email kotti@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

11.  Λιοδάκης Γεώργιος

 • Λέκτορας Εφαρμογών στις “Τηλεπικοινωνίες”
 • Μέλος Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
 • Μέλος Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών
 • Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος
 • τηλ. 28210 23047, email gsl@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

12.  Μακρής Ιωάννης

 • Καθηγητής στην “Τεχνολογία Μετρήσεων με έμφαση στον Σεισμοηλεκτρομαγνητισμό”
 • πρ. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (09/2008 – 07/2012)
 • Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23001, email jpmakris@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

13.  Μαραβελάκης Εμμανουήλ

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Καινοτομία στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων”
 • Μέλος Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23078, email marvel@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

14. Μπαρμπουνάκης Ιωάννης

 • Επίκ. Καθηγητής στις “Τεχνικές Διόρθωσης Σφαλμάτων σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές σε Υπολογιστικά Πλέγματα”
 • Μέλος Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
 • Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 • τηλ. 28210 23077, email i.barbounakis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

15.  Πετράκης Νικόλαος

 • Λέκτορας στην “Πληροφορική με Ειδίκευση στον Προγραμματισμό Η/Υ και τα Δίκτυα Η/Υ”
 • πρ. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (-08/2019)
 • Μέλος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών
 • τηλ. 28210 23064, email nik.s.petrakis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

16.  Πετρίδης Κωνσταντίνος

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Τεχνολογία Laser με Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική”
 • Διευθυντής (09/2019 – 08/2020) Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • πρ. Διευθυντής (09/2018 – 08/2019) Τομέα Ηλεκτρονικής Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ
 • πρ. Διευθυντής (04/2019 – 08/2019) Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών ΕΛΜΕΠΑ
 • Erasmus Academic Ambassador
 • τηλ. 28210 23041, email cpetridis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

17.  Σάλτας Βασίλειος

 • Αναπλ. Καθηγητής στη “Φυσική Γεωυλικών με Εφαρμογές στο Περιβάλλον”
 • Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23061, email saltas@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

18.  Σταυρουλάκης Γεώργιος

 • Καθηγητής στον “Έλεγχο Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών Πόρων”
 • Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23012, email gstav@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

19.  Ταταράκης Μιχαήλ

 • Καθηγητής σε “Οπτοηλεκτρονική και Lasers”
 • Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • πρ. Διευθυντής Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών ΤΕΙ Κρήτης (9/2008 – 8/2014)
 • πρ. Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (9/2006 – 8/2008)
 • πρ. Διευθυντής Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Laser ΤΕΙ Κρήτης
 • τηλ. 28210 23036, email mictat@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

20.  Φουσκιτάκης Γεώργιος

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου”
 • Διευθυντής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23030, email fouskit@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

21.  Φραγκιαδάκης Νικόλαος

 • Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στα “Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου”
 • Μέλος Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23016, email nfrag@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

22.  Φυτίλης Ιωάννης

 • Επίκ. Καθηγητής στην “Οπτοηλεκτρονική Μετρολογία Πλάσματος Παλμικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων Ισχύος”
 • Μέλος Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
 • Μέλος Εργαστηρίου
 • τηλ. 28210 23036, email fitilis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

23.  Χατζάκης Ιωάννης

 • Αναπλ. Καθηγητής στην “Ηλεκτρονική”
 • Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος
 • πρ. Διευθυντής (09/2010 – 08/2018) Τομέα “Ηλεκτρονικής”
 • Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος (05/2019-08/2020)
 • πρ. Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (09/2018-05/2019)
 • πρ. Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης (09/2010 – 08/2018)
 • τηλ. 28210 23002, email jchatzakis@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

Ομότιμοι Καθηγητές
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

1 Ομότιμος Καθηγητής

1.  Καλιακάτσος Ιωάννης

 • Ομότιμος Καθηγητής “Ειδικότητας Ηλεκτρονικού με εξειδίκευση στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου”
 • πρ. Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματιασμών” ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus ΤΕΙ Κρήτης
 • πρ. Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών ΤΕΙ Κρήτης
 • τηλ. 28210 23020, email giankal@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~  ~~~   ~~~

Τεχνικό & Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

1 Μέλος ΕΔΙΠ

1. Κατσαμάκη Αναστασία
Μέλος ΕΔΙΠ
τηλ. 28210 23035, email tesi@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

7 Μέλη ΕΤΕΠ

1. Γεωργιλάς Γεώργιος
Μέλος ΕΤΕΠ
τηλ. 28210 23067, email ggeorge@hmu.gr

2. Ζερβουδάκης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ, Κέντρο Δικτύων Σχολής
τηλ. 28210 23049, email zervoud@hmu.gr

3. Kατράκη Ειρήνη
Μέλος ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Σχολής
τηλ. 28210 23009, email rkatraki@hmu.gr

4. Πατεράκης Δημήτριος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ. 28210 23062, email dimpat@hmu.gr

5. Τζαβόπουλος Ευάγγελος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής
τηλ. 28210 23050, email tzvan@hmu.gr

6. Τσακίρης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ
τηλ. 28210 23062, email tsakiris@hmu.gr

7. Χλωράκης Εμμανουήλ
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Φωτοτυπικό Κέντρο
τηλ. 28210 230, email mxlor@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

Διοικητικό Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

6 Μέλη ΔΠ

1. Γείτονα Κλεονίκη
Διοικητικός Υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 28210 23058, email gitona@hmu.gr

2. Γκατζούνη Καλλιόπη
Διοικητικός Υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 28210 23008, email gatzouni@hmu.gr

3. Λίτσιου Αλεξία
Διοικητικός Υπάλληλος, Φοιτητική Μέριμνα
τηλ. 28210 23054, email litsiou@hmu.gr

4. Λουραντάκης Ανδρέας
Διοικητικός Υπάλληλος, Βιβλιοθήκη – Γραφείο Erasmus
τηλ. 28210 23009, email lourad@hmu.gr

5. Μαρκουλάκη Γεωργία
Διοικητικός Υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 28210 23057, email markoulaki@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~