Department of Electronic Engineering

Hellenic Mediterranean University

PhD Candidates

PhD Candidates

 

  1. Emmanuel Markoulakis
  2. Tazes Ioannis
  3. Bolanakis Nikolaos
  4. Fragiadakis Nikolaos
  5. Adamidis Georgios
  6. Lampou Anna
  7. Liodakis Nikolaos
  8. Papakyriakou Dimitrios
  9. Zacharioudaki Despina-Eleni
  10. Tsamoutsoglou Christina
  11. Afentakis Nikolaos
  12. Hadjipetrakis Georgios
  13. Vasilaki Erietta
  14. Kehrakos Konstantinos
  15. Frantzskakis Lambros
  16. Papadoulis Theodoros
  17. Marinakis Ioannis
  18. Peleli Sophia
  19. Dimou Iason
  20. Lourakis Emmanuel
  21. Sakellariou Ioannis
  22. Galanakis Dimitrios
  23. Sarandopoulos Ioannis
  24. Zerboudakis Antonios
Skip to content