Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

09/02/2024: Ομιλία “The Illusion of University Equality: An Approach to the Gender Gaps in Academia” της Mrs. Mar Fernandez Cendon (University of Vigo, Spain)

Την Παρασκευή 09-02-2024 και ώρα 13:00, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καλείται να παρακολουθήσει την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο “The Illusion of University Equality: An Approach to the Gender Gaps in Academia“ της Mrs. Mar Fernandez Cendon από το Gender Balance Unit  του University of Vigo της Ισπανίας, στο πλαίσιο των ATHENA European University Talks 2023-24.
Το θέμα της ομιλίας της αφορά τα θέματα ισότητας των φύλων στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς η
ισότητα των φύλων στον ακαδημαϊκό χώρο, ιδίως σε ηγετικές θέσεις, είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ΑΤΗΕΝΑ έχει ξεκινήσει πολλές δράσεις (συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης) για τα θέματα ισότητας και στο πλαίσιο των άμεσων σχεδίων του είναι η οικοδόμηση της μονάδας ισορροπίας των φύλων, ενώ
έχει βάλει ως προτεραιότητα την στελέχωση του 50% των θέσεων ευθύνης με γυναίκες συναδέλφους.
Η ομιλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/4039520498?pwd=ZVRzUm16T2gwTENwMlh0NnZ3T2FBUT09&omn=89525796232.

Μετάβαση στο περιεχόμενο