Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Έργα

Με τη συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είτε ως Φορέας Συντονιστής ή ως φορέας Μέλος από το 2019 και μετά:

 

  • ΕΔΒΜ 103-Μελέτη περιορισμού ασταθειών πλάσματος σε διατάξεις Z-pinch με χρήση διηλεκτρικών επικαλύψεων. Μ. Ταταράκης
  • ΕΔΒΜ 103 –  Έξυπνες Μικροκυματικές Διατάξεις Νανοϋλικών με Εφαρμογή στις Σωματοκεντρικές Επικοινωνίες και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων. Ι. Βαρδιάμπασης.
  • Τ6ΥΒΠ-00190 – 3D4 DELPHI – Μοντελοποίηση αρχαιολογικής αβεβαιότητας με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών.  Ε. Μαραβελάκης.
  • Attractive REsearchers in the Spotlight – ARES, Μ. Ταταράκης.
  • Σύμβαση Δήμου Αποκόρωνα – Συστηματικός έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών (χημικών παραμέτρων και μικροβιολογικών δεικτών ) του νερού. Γ. Σταυρουλάκης.
  • Ακαδημία Cisco, Ι. Μπαρμπουνάκης.
  • Advanced Technology Higher Education Network Alliance – ATHENA. Κ. Πετρίδης.
  • ERASMUS-GREEN waste management new edUcation System for recyclingand environmental protection in Αsia. Δ. Καλδέρης.
  • Δράσεις Μουσείων Νεότερου Πολιτισμού: Λύκειο Ελληνίδων Χανίων – Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Τεκμηρίωση και Ανάδειξη συλλογών του 20ου αιώνα: “Αστικό νοικοκυριό των Χανίων” και “Υφαντά και σχέδια της Φλωρεντίνης Καλούτση”, Ε. Μαραβελάκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο