Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Έργα

Επίβλεψη ή/και Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα

των Μελών ΔΕΠ
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
(με χρονικό διάστημα υλοποίησης από το 2019 και εξής)

Το περιεχόμενο εμπλουτίζεται διαρκώς…

 

Ερευνητικά Έργα
με Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως Επιστημονικό Υπεύθυνο

 

    1. Ε. Μαραβελάκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο “Μοντελοποίηση αρχαιολογικής αβεβαιότητας με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών” – Κωδικός Τ6ΥΒΠ-00190 – Ακρωνύμιο 3D4DELPHI, Πρόγραμμα ΓΓΕΤ – Ειδικές Δράσεις “Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό” (ΕΣΠΑ 2014-2020), με συνολικό προϋπολογισμό 593.259 ευρώ.

 

Ερευνητικά Έργα
με τη Συμμετοχή Μελών ΔΕΠ του Τμήματος

 

    1. Ε. Μαραβελάκης, Συμμετοχή στο έργο “Ανάπτυξη ψυχαγωγικού λογισμικού εκπαίδευσης ψηφιακής καθοδήγησης εργαλειομηχανών – Κωδ. Τ1ΕΔΚ-01469 – Ακρωνύμιο G4M”, Πρόγραμμα ΓΓΕΤ – Ερευνώ Καινοτομώ, με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης.
    2. Ε. Κατσίβελα, 2018 – 2020, Συμμετοχή στο έργο “Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου σε μουσειακές συλλογές – ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ – Κωδ. 81717”, Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Κύπρος” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ 85%) και από εθνικούς πόρους (15%) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης.