Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

Αναπληρωτής Καθηγητής | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ιωάννης Χατζάκης

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών – ΗΣΤΑ”. Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων. Γνωστικό Αντικείμενο: “Ηλεκτρονική”. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.

Σπουδές: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικά Ισχύος (συστήματα που στηρίζουν τη λειτουργία τους σε Διαμορφώσεις Εύρους Παλμών, όπως DC/AC Inverters και Switching Converters), εφαρμογές παλμών υψηλής ισχύος (Pulse Forming Lines) διαγνωστικά και υποστηρικτικά κυκλώματα και μηχανές δημιουργίας πλάσματος, Διαχείριση Συσσωρευτών, Οπτοηλεκτρονικά Κυκλώματα.

τηλ. 28210 23002, email jchatzakis@hmu.gr

 • ELECTRONICS
 • BATTERY MANAGEMENT
 • PULSE FORMING LINES

Καθηγητής

Μανόλης Αντωνιδάκης

Καθηγητής με γνωστικό αντικέιμενο: “Μικροϋπολογιστές – Δίκτυα Η/Υ Τεχνολογιών”. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.

Σπουδές: Boston University, Μηχανικός Η/Υ (1987), Master (1988), Διδακτορικό Δίπλωμα (1993).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας, Κατανεμημένος Έλεγχος Ενεργειακών Δικτύων, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Αισθητηρίων, Σχεδίαση και Κατασκευή Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων.

τηλ. 28210 23035, email antonidakis@hmu.gr

 • Σχεδίαση και κατασκευή Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων
 • Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
 • Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Αισθητηρίων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Βαρδιάμπασης

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικέιμενο: “Δορυφορικές & Μικροκυματικές Επικοινωνίες”. Διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. Διευθυντής του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών”. Διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (TelEMA Lab).

Σπουδές: Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (1996). Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1991).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: …

τηλ. 28210 23029, email ivardia@hmu.gr

 • Antennas
 • Microwave Technology & Communications
 • Propagation, Radiation & Scattering of Electromagnetic Waves

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτριος Καλδέρης

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων”. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (LETA). Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού. 

Σπουδές: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Leeds Μεγάλης Βρετανίας, 1994-1997.
Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Leeds Μεγάλης Βρετανίας, 1997-2001.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:  Επεξεργασία βιομάζας/αγροτικών παραπροϊόντων για τη παραγωγή πολυλειτουργικών υλικών, Υδροθερμική επεξεργασία – εξυγίανση βιομηχανικών αποβλήτων, Τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών.

τηλ. 28210 23017, email kalderis@hmu.gr

 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή καινοτόμων υλικών
 • Τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελευθέριος Καπετανάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά με έμφαση στο Σχεδιασμό Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων”. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών. Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Εργαστήριο «Υλικά και Διατάξεις για αποθήκευση πληροφορίας και αναδυόμενα ηλεκτρονικά» του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Σπουδές: Διδακτορικό στην Επιστήμη της Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης- MSc by dissertation- στη Φυσική, University of Essex, School of Engineering, Dep. of Physics, UK. Βασικό πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροηλεκτρονική, Τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου, Νανοκρύσταλλοι Ημιαγωγού-Σύνθεση, Μοριακά-Οργανικά Ηλεκτρονικά, Χαρακτηρισμός Ανόργανων-Οργανικών και Πολυμερικών Υλικών για Ηλεκτρονικές Οπτοηλεκτρονικές Εφαρμογές.

τηλ. 28210 23056, email ekapetan@hmu.gr

 • Microelectronics & VLSI Design
 • Nanosciences & Nanotechnology
 • Molecular electronics

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

 

Ελευθερία Κατσίβελα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο:  “Περιβαλλοντική Χημεία”. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (LETA). Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.

Σπουδές: Βιολογικό Τμήμα του Πολυτεχνείου του Braunschweig, Γερμανία (Technische Universität Braunschweig). Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών Dr. rer. nat. στο κλάδο της Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πολυτεχνείου του Braunschweig, Γερμανία (Institut für Biochemie und Biotechnologie der Technischen Universität Braunschweig).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ατμοσφαιρική ρύπανση και έλεγχος ποιότητας αέρα, Χημική και μικροβιολογική ανάλυση αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Μικροβιολογία με έμφαση στην Μικροβιακή Οικολογία και στη Βιοαποικοδόμηση ρύπων, Βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροοργανισμών στην επεξεργασία αποβλήτων.

τηλ. 28210 23071, email katsivela@hmu.gr

 • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Χημεία
 • Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος
 • Βιοαποικοδόμηση ρύπων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευάγγελος Κόκκινος

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:  “Ανίχνευση Τηλεπικοινωνιακού Σήματος σε μη-Γκαουσιανό Θόρυβο”. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών. Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων.

Σπουδές: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (διετές), Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης (1994). Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης (1997).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Κινητές Επικοινωνίες 5G and beyond, Θεωρία λήψης και εκτίμησης σήματος. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Τηλεμετρικές εφαρμογές και Εφαρμογές της θεωρίας λήψης σήματος στη σεισμολογία.

τηλ. 28210 23068, email ekokkinos@hmu.gr

 • Mobile Communications
 • Digital Communications and Signal Processing
 • Signal Detection and Estimation

Επίκουρος Καθηγήτρια

Μαρία Κούλη

Επίκουρος Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: “Γεωφυσική και Γεωκαταστροφές”. “Ερευνητής Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.

Σπουδές: Πτυχίο Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών (1996). Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών (2004). 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τηλεπισκόπιση και Επεξεργασία Δορυφορικών Σημάτων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Φυσικές Καταστροφές και Κίνδυνοι.

τηλ. 28210 23068, email mkouli@hmu.gr

 • Tηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Φυσικές Καταστροφές και Κίνδυνοι

Λέκτορας

Στυλιανός Κουριδάκης

Λέκτορας με ειδίκευση στη “Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών”. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών. Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων.

Σπουδές: Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (2002). Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π.(1992). Πτυχιούχος Φυσικομαθηματικής Σχολής, Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,1985. Πτυχίο ραδιοτεχνίτου και άδεια άσκησης επαγγέλματος (1977) .

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ηλεκτρομαγνητισμός, τηλεπικοινωνίες, πομποί και δέκτες, κεραίες, εφαρμογές στη βιοϊατρική μηχανική, συστήματα ηλεκτροκίνησης.

τηλ. 28210 23051, email kouridakis@hmu.gr

 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Συστήματα Ηλεκτροκίνησης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντώνιος Κωνσταντάρας

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:  “Τεχνολογία Λογισμικού”. Πρ. Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (09/2018 – 08/2020). Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών. Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Μέλος Επιτροπής Ερευνών ΕΛΜΕΠΑ.

Σπουδές: Beng (Hons) Electronic Engineering University of Central Lancashire, U.K. (1996).
MSc Mobile Robotics University of Portsmouth, U.K. (2000). PhD University of Central Lancashire, U.K. (2004).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Παράλληλη Επεξεργασία, Ετερογενής Παράλληλος Προγραμματισμός, Βαθιά Μάθηση, Ηλεκτρομαγνητική Οντολογία, Σεισμική Οντολογία, Προγραμματισμός και προγραμματιζόμενες συσκευές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

τηλ. 28210 23072, email akonstantaras@hmu.gr

 • Software Engineering
 • Heterogeneous Parallel Processing
 • Deep Learning

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σπυριδούλα Μελίνα Κώττη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: “Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος”. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (LETA). Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.

Σπουδές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας:, Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) και  πτυχίο Χημείας. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων, Τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, Οπτική φασματοσκοπία, Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (AAS), Χρωματογραφικές τεχνικές (HPLC, GC), Τεχνικές εκχύλισης, απομόνωσης και συμπύκνωσης οργανικών ενώσεων από περιβαλλοντικά δείγματα, Στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων. 

τηλ. 28210 23007, email kotti@hmu.gr

 • Οπτική φασματοσκοπία
 • Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (AAS)
 • Χρωματογραφικές τεχνικές (HPLC, GC)

Λέκτορας

Γεώργιος Λιοδάκης

Λέκτορας Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο:  “Τηλεπικοινωνίες”. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών. Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος.

Σπουδές: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών (1988). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης (1994).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τηλεπικοινωνίες, Ευζωνικά Δίκτυα, IoT

τηλ. 28210 23047, email gsl@hmu.gr

 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ευζωνικά Δίκτυα
 • IoT

Καθηγητής

Ιωάννης Μακρής

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:  “Τεχνολογία Μετρήσεων με έμφαση στον Σεισμοηλεκτρομαγνητισμό”. Ερευνητής Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.

Σπουδές: Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990). Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Φυσική του Εσωτερικού της Γης, Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης, Σεισμικά, Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα και Έρευνα Πρόγνωσης των Σεισμών, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μετρητικών Συστημάτων και Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων, Μετρήσεις, Τηλεμετρία και Οργανολογία.

τηλ. 28210 23001, email jpmakris@hmu.gr

 • Physics of the Earth’s Interior
 • Electromagnetic Methods in Geophysics
 • Seismic Electric

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μανόλης Μαραβελάκης

Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών, Γνωστικό Αντικείμενο: “Καινοτομία στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων”. Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Μέλος ΔΣ Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Σπουδές: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1997), Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Τομέας Συστημάτων Παραγωγής (2004). Δίπλωμα πιστοποιημένου χειριστή ΣμηΕΑ από την Υ.Π.Α. στις κατηγορίες A, B, C. (2020).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα CAD/CAM, Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ταχεία Πρωτοτυποίηση, Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

τηλ. 28210 23078, email marvel@hmu.gr

 • CAD/CAM Systems & 3D Modeling
 • Reverse Engineering
 • 3D Documentation of Cultural Heritage

Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Μπαρμπουνάκης

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:  “Δυναμική Διαχείριση Δικτυακών Υπηρεσιών”. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών. Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων.

Σπουδές: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης (1993). Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Μπράντφορντ, Ηνωμένο Βασίλειο (2000).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης και Κωδικοποίησης σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Τεχνολογίες Υπολογιστικών Πλεγμάτων, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Υπολογιστικά Πλέγματα, Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, Εφαρμογές στην περιοχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), Δίκτυα Μετάδοσης Δεδομένων, Αρχιτεκτονικές και Πρωτόκολλα, Ασφάλεια Δικτύων.

τηλ. 28210 23077, i.barbounakis@hmu.gr

 • Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data Analytics)
 • Εφαρμογές στην περιοχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things)
 • Δίκτυα Μετάδοσης Δεδομένων, Αρχιτεκτονικές και Πρωτόκολλα, Ασφάλεια Δικτύων

Επίκουρος Καθηγητής

Χρήστος Νικολόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό) με αντικείμενο: “Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρονικά για Τηλεπικοινωνίες & Αισθητήρες”. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (TelEMA Lab). Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. Αξιολογητής/ Eμπειρογνώμονας του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΕΣΥΔ, 2017). 

Σπουδές: Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος (B.Sc. 2006, M.Sc. 2012), Διδάκτωρ ΕΜΠ (Ph.D. 2014).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σχεδίαση ευφυών κεραιών, Επίλυση και μοντελοποίηση αντίστροφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων σκέδασης και διάδοσης, Θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ηλεκτρομαγνητική Καθαρότητα σε Διαστημικές Εφαρμογές.

τηλ. 28210 23000, cnikolo@hmu.gr

 • Antennas & Propagation
 • Electromagnetic Compatibility
 • Space EMC & Magnetic Cleanliness

Λέκτορας

Νικόλαος Πετράκης

Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο:  “Πληροφορική με Ειδίκευση στον Προγραμματισμό Η/Υ και τα Δίκτυα Η/Υ”. Εργαστήριο Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών. Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού. 

Σπουδές: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κύκλου Η/Υ, I.P.T.V.T. Τιμισοάρα (1990). Διδακτορικό Δίπλωμα T.U.T Τιμισοάρα – Ρουμανία (1995).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι.  Λογική Σχεδίαση και Αριθμητική Υπολογιστών. Δοκιμή Ψηφιακών Συστημάτων και Συστήματα με Ανοχή στις Βλάβες. Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση

τηλ. 28210 23064, email nik.s.petrakis@hmu.gr

 • Computer Arithmetic
 • Fault Tolerance
 • Cryptography

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:  “Τεχνολογία Laser με Εφαρμογές στην Ηλεκτρονική”. Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.
Erasmus Academic Ambassador.

Σπουδές: Διδακτορικό στην Φυσική, Πανεπιστήμιο St-Andrews, St-Andrews, Ηνωμένο Βασίλειο (2002). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ Επιστημών) στην Οπτοηλεκτρονική και στις διατάξεις Λέιζερ, Πανεπιστήμιο St-Andrews, St-Andrews, Ηνωμένο Βασίλειο (1997). Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης (1996).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη οπτικών τεχνικών χαρακτηρισμού νανοδομών και συσκευών γραφενίου, Παραγωγή νανο-σωματιδιών με την χρήση παλμών laser,  Αποτύπωση δισδιάστατων υλικών με την χρήση παλμών laser (LIFT), Φωτοβολταικά στοιχεία με βάση πολυμερικά υλικά και περοσκίτες,  Μέθοδοι εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης στον τομέα της Ηλεκτρονικής.

τηλ. 28210 23041, email cpetridis@hmu.gr

 • Nanostructures
 • External Cavity Diode Lasers
 • Continuous Wave Optical Parametric Oscillators

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βασίλειος Σάλτας

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο στη “Φυσική Γεωυλικών με Εφαρμογές στο Περιβάλλον”. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών. Ερευνητής Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Σπουδές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στη φυσική επιφανειών και διεπιφανειών (2000). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Επιστημών, πτυχίο Φυσικής (1993).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Υλικά με εφαρμογές σε περιβαλλοντικά θέματα. Μελέτη των μηχανισμών αγωγιμότητας σε ορυκτά και πετρώματα, Φυσικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με πρόδρομα σεισμικά φαινόμενα.

τηλ. 28210 23061, email saltas@hmu.gr

Καθηγητής

Γεώργιος Σταυρουλάκης

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:  “Έλεγχος Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών Πόρων”. Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (LETA). Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών.

Σπουδές: Πτυχίο της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1986). Διδακτορικό Δίπλωμα από την Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι ποιότητας και προσδιορισμού ρύπανσης πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων. Εφαρμοσμένη εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση γεωργικών εδαφών. Ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος.

τηλ. 28210 23012, email gstav@hmu.gr

 • Προσδιορισμός ρύπανσης πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων
 • Εφαρμοσμένη εδαφολογία
 • Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

Καθηγητής

Μιχαήλ Ταταράκης

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Οπτοηλεκτρονική και Lasers”. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών. Διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Σπουδές: Ph.D. (Physics department, Imperial College, University of London, 1997). M.Sc. (Physics Department, University of Crete, 1993, 2-year course). B.Sc. (Physics Department, University of Crete, 1990).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Plasma Physics, Intense Laser Matter Interactions, Optoelectronics.

τηλ. 28210 23036, email mictat@hmu.gr

 • Plasma Physics
 • Intense Laser Matter Interactions
 • Optoelectronics

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Φουσκιτάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου”. Διευθυντής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών.

Σπουδές: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (1995). Διδακτορικό Δίπλωμα του Tμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2002).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων & Συστημάτων, Στοχαστική Διάγνωση & Αναγνώριση Βλαβών, Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Πληροφοριακών & Υπολογιστικών Συστημάτων με Εφαρμογές στη Γεωργία Ακριβείας.

τηλ. 28210 23030, email fouskit@hmu.gr

 • Stochastic Signals & Systems
 • Fault Detection & Isolation
 • Precision & Intelligent Agriculture Systems

Λέκτορας

Νικόλαος Φραγκιαδάκης

Λέκτορας Εφαρμογών με εξειδίκευση στα “Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” . Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών.

Σπουδές: Πτυχίο Φυσικού, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1981). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Ραδιοηλεκτρολογία – Ηλεκτρονική, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1983).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αισθητήρια και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί,  Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σήματα και Συστήματα.

τηλ. 28210 23015, email nfrag@hmu.gr

 • Αισθητήρια και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Σήματα και Συστήματα

Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Φυτίλης

Επίκουρος Καθηγητής με αντικείμενο: “Οπτοηλεκτρονική Μετρολογία Πλάσματος Παλμικών Ηλεκτρονικών Διατάξεων Ισχύος”. Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων (LATRONICS). Ερευνητής στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Σπουδές:  Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών: Πτυχίο Φυσικής (2002),  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Φυσική με ειδίκευση στη Φωτονική» (2004), Διδακτορικό Δίπλωμα (2009).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Oπτοηλεκτρονικές διατάξεις μετρήσεων, φυσική και τεχνολογία πλάσματος, αλληλεπίδραση laser με ύλη, μελέτη και εφαρμογές δευτερογενών πηγών εκπομπής από πλάσμα.

τηλ. 28210 23036, email fitilis@hmu.gr
 • Optical Diagnostics
 • Plasma Physics
 • Photophysics

Ομότιμος Καθηγητής

Ιωάννης Καλιακάτσος

Ομότιμος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: “Ειδικότητας Ηλεκτρονικού με εξειδίκευση στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου”. πρ. Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμού” ΤΕΙ Κρήτης. πρ. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus ΤΕΙ Κρήτης. πρ. Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνολογίας Κυκλωμάτων και Αυτοματισμών ΤΕΙ Κρήτης.

Σπουδές:  Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1974). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1981). Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ηλεκτρονική Στερεάς Κατάστασης, Πανεπιστήμιο Αθηνών  (1986).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Πολιτική  της Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας Διαφανών & Οργανικών Ηλεκτρονικών και  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

τηλ. 28210 23020, email giankal@hmu.gr
 • Πολιτική της Εκπαίδευσης
 • Τεχνολογίας Διαφανών & Οργανικών Ηλεκτρονικών
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας