Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Στα πλαίσια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών λειτουργεί Ακαδημία Cisco (Cisco Networking Academy) με υπεύθυνο τον Καθηγητή Εφαρμογών Ιωάννη Μπαρμπουνάκη.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Cisco του Τμήματος είναι προγράμματα δια βίου μάθησης, που διοργανώνονται από τη Σχολή Διά Βίου Μάθησης του ΕΛΜΕΠΑ, και καλύπτουν πολλούς τομείς σχετικά με τα δίκτυα. Η ύλη ξεκινά από βασικά στοιχεία όπως η καλωδίωση και σταδιακά προχωρά σε πιο πολύπλοκα θέματα όπως το routing, το switching, το troubleshooting, τα ασύρματα δίκτυα και η ασφάλεια.
Θα εκπαιδευτείτε τόσο σε βασικές έννοιες όσο και σε εξειδικευμένες εφαρμογές. Η διδασκαλία συνδυάζει θεωρητικές έννοιες με ενδελεχή πρακτική άσκηση:
CCNA Routing and Switching: Πρόγραμμα που χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες και διδάσκει τους εκπαιδευόμενους να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να συντηρούν δίκτυα μικρών ως μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και δίκτυα σε περιβάλλοντα εταιρικά και παροχής υπηρεσιών.
CCNA Security: Πρόγραμμα που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν στις βασικές έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την εγκατάσταση, αντιμετώπιση προβλημάτων και παρακολούθηση των δικτυακών συσκευών, ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα, το απόρρητο και η διαθεσιμότητα δεδομένων και συσκευών.
CCNP Routing and Switching: Πρόγραμμα που ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του CCNA και διδάσκει τους εκπαιδευόμενους την εγκατάσταση, το configuration και το troubleshooting πιο περίπλοκων δικτυακών τοπολογιών και εφαρμογών.
Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διδακτέα ύλη και στις εξετάσεις είναι η Αγγλική.
Οι διδάσκοντες, που είναι Έλληνες πιστοποιημένοι από τα Cisco Academy Training Centers, απαντούν σε οποιαδήποτε απορία έχουν οι συμμετέχοντες και βοηθούν στη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων (hands-on practice).
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση προέρχεται από την Cisco Systems, αν και το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε δικτυακό εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Cisco του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ: https://cna.go.teicrete.gr/.