Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

e-Γραμματεία (students.hmu.gr)

Για να δείτε τη βαθμολογία σας ή για να κάνετε δήλωση μαθημάτων συνδεθείτε στο students.hmu.gr
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πληκτρολογείστε το “Όνομα Χρήστη” και τον “Κωδικό Πρόσβασης” που σας έχει δοθεί.
Το “Όνομα Χρήστη” θα πρέπει να δίνεται στη μορφή xxxAM, όπου “xxx” είναι το τμήμα και “ΑΜ”  ο Αριθμός Μητρώου.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο