Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Η Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με πρωτοβουλία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του και στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής λειτουργίας του, εφαρμόζει μια νέα δράση ζωντανής και άμεσης εβδομαδιαίας επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του: την «Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας».
Κάθε Τρίτη για μια ώρα, 12.00-13.00, στη διάρκεια τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου, θα μπορούν οι φοιτητές/τριες ολων των εξαμήνων να έρχονται στο αμφιθέατρο για να ενημερώνονται, να καταθέτουν προβληματισμούς, να ρωτούν και να παίρνουν απαντήσεις.
Στην αρχή υπάρχει πάντα μια σύντομη 20-30λεπτη παρουσίαση ενός (επίκαιρου ή μη) θέματος (γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος), για παράδειγμα, σε σχέση με :

 • το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα,
 • την αντιμετώπιση δυσκολιών σε μαθήματα,
 • τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και την αναγνώριση τους,
 • τη διασφάλιση της ποιότητας,
 • την πρακτική άσκηση,
 • τη διπλωματική εργασία,
 • την κινητικότητα,
 • το θεσμό του ακαδημαϊκού συμβούλου σπουδών,
 • τη διαχείριση παραπόνων,
 • τη συμμετοχή στην αξιολόγηση,
 • την επαγγελματική αποκατάσταση,
 • τις προοπτικές μετά την αποφοίτηση,
 • τις ερευνητικές/αναπτυξιακές δραστηριότητες των Εργαστηρίων και των Μελών ΔΕΠ,
 • και άπειρα άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Και στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες για να καταθέσουν τις σκέψεις τους και να ρωτήσουν οτιδήποτε τους/τις απασχολεί.
Στο βήμα κάθε φορά θα είναι ο Πρόεδρος, ή/και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ή/και οι Διευθυντές Τομέων, ή/και μέλη της ΟΜΕΑ, ή/και Διευθυντές Εργαστηρίων, ή/και Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος, με πρόθεση να ακούσουν, να απαντήσουν, να δώσουν λύσεις και να λύσουν προβλήματα.

Πρόγραμμα συναντήσεων “Η Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας”

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο