Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

26/03/2024: Συνεχίζεται η Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας (όπως κάθε Τρίτη 12.00-13.00 στο μεγάλο αμφιθέατρο)

Τρίτη 26/03/2024, 12.00-13.00, στο μεγάλο αμφιθέατρο: Η Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας

Την Τρίτη 26/03/2024, 12.00-13.00, όπως κάθε Τρίτη στη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, καλούνται στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήματος προκειμένου να συμμετέχουν μαζικά στην «Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας» για να ενημερωθούν, να καταθέσουν προβληματισμούς, να ρωτήσουν και να πάρουν απαντήσεις. Πρόκειται για μια νέα δράση ζωντανής και άμεσης εβδομαδιαίας επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος μας, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) και στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής λειτουργίας μας.
Η σύντομη 20-30λεπτη αρχική παρουσίαση αυτής της εβδομάδας θα αφορά:

  • το θέμα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης και των αυτοδίκαιων διαγραφών, και
  • το θέμα του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου Σπουδών.

Στη συνέχεια θα δοθεί το βήμα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες για να καταθέσουν τις σκέψεις τους και να ρωτήσουν οτιδήποτε τους/τις απασχολεί.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν καθηγητές του Τμήματος, με ρόλο συντονιστή και με πρόθεση να ακούσουν, να απαντήσουν, να δώσουν λύσεις και να λύσουν προβλήματα.

Πρόγραμμα επόμενης συνάντησης “Η Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας”

Μετάβαση στο περιεχόμενο