Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανίχνευση Λογοκλοπής

Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής Turnitin από το ΕΛΜΕΠΑ

Φυλλάδιο για τη χρήση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής Turnitin

Παρουσίαση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής Turnitin

Εγχειρίδιο Χρήσης της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής Turnitin

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές διαθέτει πρόσβαση στην υπηρεσία ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin.
Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 15.000 εκπαιδευτικά Ιδρύματα παγκοσμίως, από 30 εκατομμύρια φοιτητές. Είναι απαραίτητο εργαλείο για διδάσκοντες και φοιτητές αφού παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου αυθεντικότητας και πρωτοτυπίας του έργου τους.
Υλικό
Είναι πλούσιο σε ξενόγλωσσο υλικό με 60+ δισεκατομμύρια σελίδες, 600+ εκατομμύρια εργασίες φοιτητών και 154+ εκατομμύρια άρθρα περιοδικών, βιβλία, κλπ. Περιέχει επίσης και ελληνόγλωσσο υλικό το οποίο εμπλουτίζεται με εντατικούς ρυθμούς.
Πρόσβαση
Μέσω της ιστοσελίδας www.turnitin.com ή μέσω της ιστοσελίδας www.lib.hmu.gr → Υπηρεσίες→  Ανίχνευση Λογοκλοπής.
Προτεινόμενος τρόπος χρήσης
Η χρήση της συνδρομητικής υπηρεσίας γίνεται από τους Διδάσκοντες και το Ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ, με σκοπό να ελεγχθεί το φαινόμενο λογοκλοπής στις μεταπτυχιακές και πτυχιακές εργασίες του.
Η δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητη για την είσοδό σας στην υπηρεσία. Η άδεια χρήσης αναφέρεται στο OriginalityCheck™ και βοηθά τον διδάσκοντα να ελέγξει τις εργασίες των φοιτητών για λογοκλοπή.
Το υλικό που θα γίνεται η ανίχνευση λογοκλοπής είναι κατά προτεραιότητα Μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ και Πτυχιακές εργασίες, σύμφωνα πάντα με την άδεια χρήσης του συστήματος και τον προτεινόμενο τρόπος χρήσης του ΕΛΜΕΠΑ.
Κατά τον έλεγχο διατηρείται η αρχική μορφή κειμένου και εμφανίζεται με χρωματική ένδειξη το κείμενο που έχει βρεθεί σε άλλες πηγές και το ποσοστό λογοκλοπής.

Πως λειτουργεί
Οι διδάσκοντες δημιουργούν λογαριασμό  πρόσβασης (e-mail + password) κατόπιν επικοινωνίας με τον administrator.
Ακολούθως δημιουργούν Mάθημα (Class) με την ονομασία του μαθήματος «Class name» και ένα «Εnrollment password» απαραίτητα στοιχεία για να ανεβάσουν τις προς έλεγχο εργασίες – διαδικασία που μπορούν να κάνουν είτε οι ίδιοι είτε οι φοιτητές.
Αφού έχει δημιουργηθεί το Μάθημα μπορούν να δημιουργήσουν την Εργασία (Add Assignment) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα Optional Settings και ιδιαίτερα στις ρυθμίσεις:
α) “Allow only file types that Turnitin can check for originality”,
β) “Allow students to see Originality Report”, αν θέλουν οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο αποτέλεσμα που θα εκδίδει ο έλεγχος λογοκλοπής, και
γ) ΠΡΟΣΟΧΗ!! Αν θέλουν να γίνει ΜΟΝΟ έλεγχος λογοκλοπής και ΟΧΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ στο Αποθετήριο  Turnitin, επιλέγουν «No repository» αντί «Standard Paper Repository». Αν γίνει κατά λάθος αποθήκευση πρέπει να απευθυνθούν στο διαχειριστή του προγράμματος για διαγραφή!
Οι επιτρεπτοί τύποι αρχείων είναι: Microsoft Word™ (DOC and DOCX), Corel WordPerfect®, HTML, Adobe PostScript®, Plain text (TXT), Rich Text Format (RTF), Portable Document Format (PDF), Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX, and PPS), Hangul (HWP) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αρχείο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50MB.
Υποβολή εργασίας – Originality Report
Αφού έχουν δημιουργηθεί τα Assignments μπορούν πλέον να υποβάλλονται εργασίες από τους φοιτητές. Μπορούν επίσης να υποβάλουν εργασίες και οι Καθηγητές επιλέγοντας το “non-enroll student”.
Ακολουθεί η έκδοση Similarity με το ποσοστό λογοκλοπής και πατώντας το ανοίγει το Originality Report με αναλυτική εμφάνιση πηγών λογοκλοπής. Η τελική κρίση γίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Μπορεί να γίνει χρήση διαφόρων φίλτρων και αποκλεισμός πηγών.
Σε περίπτωση επανυποβολής εργασίας  η έκδοση νέου Originality Report χρειάζεται 24 ώρες.
Οδηγίες & videos: https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides
Νικητάκης Μιχάλης, 2810 379331, turnitin@staff.hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο