Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υλικοτεχνική Υποδομή

Εικονοσειρά 1. Συνοπτική παρουσίαση υποδομών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στη Χαλέπα Χανίων (λήψεις χώρων με 3D video).

 

Εικονοσειρά 2. Είσοδος στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στη Χαλέπα Χανίων (λήψη με drone και φυσικό ήχο).

Υποδομές Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με τους 3 Τομείς και τα 5 θεσμοθετημένα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια του, διαθέτει 35+ εξειδικευμένους εργαστηριακούς χώρους με τις κατάλληλες υποδομές και τον απαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό για την διδασκαλία των αντίστοιχων εργαστηριακών μαθημάτων, την εξάσκηση φοιτητών σε επιστημονικές/τεχνολογικές εφαρμογές και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. Ο επιστημονικός/εργαστηριακός εξοπλισμός των περισσότερων εργαστηριακών χώρων είναι σημαντικός, σχετικά σύγχρονος και συντηρείται/ανανεώνεται σε τακτική βάση (πχ την τελευταία 5ετία έχουν επενδυθεί >500.000€ για την ανανέωση του).
Ειδικά όσον αφορά την εργαστηριακή υποδομή το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών διαθέτει:
+
5 εργαστηριακές αίθουσες (16-26 ατόμων) για εργαστήρια πληροφορικής και εφαρμογών με κατάλληλο λογισμικό για την διεξαγωγή μαθημάτων δομημένου/αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, δικτύων υπολογιστών, GIS, τεχνολογιών ιστού, ψηφιακής σχεδίασης, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, λειτουργικών συστημάτων, ειδικών θεμάτων δικτύων, κ.ά., και
+
15 εργαστηριακές αίθουσες (κατ’ ελάχιστο 8 θέσεων εργασίας των 2 ατόμων) με ειδικό εξοπλισμό (τροφοδοτικά, παλμογράφους, γεννήτριες, πεδιόμετρα, αναλυτές φάσματος και δικτυωμάτων, κλπ.) και υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό για διεξαγωγή μαθημάτων ηλεκτρονικών ισχύος, ηλεκτρονικών διατάξεων, ψηφιακών κυκλωμάτων, ενσωματωμένων συστημάτων, κεραιών, μικροκυμάτων, ραντάρ, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κινητών/δορυφορικών επικοινωνιών, αισθητηρίων, μετρήσεων, lasers, PLC, οπτοηλεκτρονικής και οπτικών επικοινωνιών, ασυρμάτων/ενσύρματων επικοινωνιών, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, βιομηχανικών αυτοματισμών, η/μ συμβατότητας, σύνθεσης κυκλωμάτων, κ.ά.).
Οι υποδομές και οι βασικοί εργαστηριακοί χώροι του Τμήματος διασφαλίζουν την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα (που είναι ένα από τα δυνατά σημεία των Τμημάτων που προέρχονται από ΤΕΙ) και σε αρμονία με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής μηχανικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοματισμών και των υπολογιστών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο