Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
5 Μέλη ΔΠ

1. Γείτονα Κλεονίκη
Διοικητικός Υπάλληλος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
τηλ. 28210 23058, email gitona@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
2. Γκατζούνη Καλλιόπη
Διοικητικός Υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 28210 23008, email gatzouni@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
3. Λίτσιου Αλεξία
Διοικητικός Υπάλληλος, Φοιτητική Μέριμνα
τηλ. 28210 23054, email litsiou@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
4. Λουραντάκης Ανδρέας
Διοικητικός Υπάλληλος, Βιβλιοθήκη – Γραφείο Erasmus
τηλ. 28210 23009, email lourad@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
5. Μαρκουλάκη Γεωργία
Διοικητικός Υπάλληλος, Γραμματεία Τμήματος
τηλ. 28210 23057, email markoulaki@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~

Μετάβαση στο περιεχόμενο