Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μητρώο Εκλεκτόρων

 Μητρώο Εκλεκτόρων
(Μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων ή Επιτροπών Επιλογής/Εξέλιξης)
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών των Εκλεκτορικών Σωμάτων για τις διαδικασίες Επιλογής/Εξέλιξης/Μονιμοποίησης των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καταρτίστηκε από την /-1-2020 Συνέλευση του Τμήματος και επικαιροποιήθηκε από την /-2-2020 Σύγκλητο, ως εξής: