Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μητρώο Εκλεκτόρων

Μητρώο Εκλεκτόρων
(Μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων ή Επιτροπών Επιλογής/Εξέλιξης)
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

 

Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών των Εκλεκτορικών Σωμάτων για τις διαδικασίες Επιλογής/Εξέλιξης/Μονιμοποίησης των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, όπως επικαιροποιήθηκε από την  Συνέλευση Τμήματος και την εισήγηση από της 17-06-2022 Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών, εγκρίθηκε από την 86/30-06-2022 Σύγκλητο ΕΛΜΕΠΑ, και ισχύει, περιλαμβάνει τα εξής μέλη: Μητρώο Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο