Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο του τμήματος βρίσκονται στο ισόγειο του παλιού κτιρίου και λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 εως 19:00.
Κύριος σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του ιδρύματος, του διδακτικού έργου των μελών της, του διδακτικού προσωπικού και των ερευνητικών αναγκών όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το υλικό της περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων, μουσικά cd, τίτλους περιοδικών (τρέχουσες συνδρομές) και άλλους τίτλους από παλαιότερες συνδρομές, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, οπτικό υλικό που περιλαμβάνει DVD και κασέτες βίντεο καθώς επίσης και αρχείο με τις πτυχιακές εργασίες των σπουδαστών που κατατίθενται στο τμήμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το υλικό της βιβλιοθήκης αλλά και όλα τα άλλα θέματα που την αφορούν (κανονισμό λειτουργίας, online αναζήτηση βιβλίων, παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες, βάσεις δεδομένων, κ.λ.π.) μπορεί κανείς να βρει στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:lib.hmu.gr

Στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο internet τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες για έρευνα τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2821023009 ή στο email: library@chania.teicrete.gr καθώς επίσης και στους ίδιους τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο