Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Τεχνικό & Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
7 Μέλη ΕΤΕΠ

1. Γεωργιλάς Γεώργιος
Μέλος ΕΤΕΠ
τηλ. 28210 23067, email ggeorge@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
2. Ζερβουδάκης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ, Κέντρο Δικτύων Σχολής
τηλ. 28210 23049, email zervoud@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
3. Kατράκη Ειρήνη
Μέλος ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Σχολής
τηλ. 28210 23009, email rkatraki@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
4. Πατεράκης Δημήτριος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Τηλεφωνικό Κέντρο
τηλ. 28210 23062, email dimpat@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
5. Τζαβόπουλος Ευάγγελος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής
τηλ. 28210 23050, email tzvan@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
6. Τσακίρης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ
τηλ. 28210 23062, email tsakiris@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
7. Χλωράκης Εμμανουήλ
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Φωτοτυπικό Κέντρο
τηλ. 28210 230, email mxlor@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~