Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Τεχνικό & Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
6 Μέλη ΕΤΕΠ

1. Γεωργιλάς Γεώργιος (σε άδεια)
Μέλος ΕΤΕΠ, Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού
τηλ. 28210 23067, email ggeorge@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
2. Ζερβουδάκης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ, Κέντρο Δικτύων Σχολής, Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού
τηλ. 28210 23049, email zervoud@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
3. Kατράκη Ειρήνη
Μέλος ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Σχολής, Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
τηλ. 28210 23009, email rkatraki@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
4. Πατεράκης Δημήτριος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Τηλεφωνικό Κέντρο, Τομέας Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα
τηλ. 28210 23062, email dimpat@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
5. Τζαβόπουλος Ευάγγελος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής, Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
τηλ. 28210 23050, email tzvan@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~
6. Χλωράκης Εμμανουήλ
Μέλος ΕΤΕΠ, Τεχνική Υπηρεσία Σχολής & Φωτοτυπικό Κέντρο, Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
τηλ. 28210 230, email mxlor@hmu.gr
~~~   ~~~   ~~~