Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

1. Γεωργιλάς Γεώργιος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού, Υπολογιστικό Κέντρο Τμήματος
τηλ. 28210 23067, email ggeorge@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

2. Ζερβουδάκης Αντώνιος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού, Κέντρο Δικτύων Τμήματος
τηλ. 28210 23049, email zervoud@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

3. Kατράκη Ειρήνη
Μέλος ΕΤΕΠ, Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών, Βιβλιοθήκη Τμήματος
τηλ. 28210 23009, email rkatraki@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

4. Πατεράκης Δημήτριος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Τεχνική Υπηρεσία & Τηλεφωνικό Κέντρο Τμήματος
τηλ. 28210 23062, email dimpat@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

5. Τζαβόπουλος Ευάγγελος
Μέλος ΕΤΕΠ, Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών, Τεχνική Υπηρεσία Τμήματος
τηλ. 28210 23050, email tzvan@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

6. Χλωράκης Εμμανουήλ
Μέλος ΕΤΕΠ, Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών, Τεχνική Υπηρεσία & Φωτοτυπικό Κέντρο Τμήματος
τηλ. 28210 230, email mxlor@hmu.gr

~~~   ~~~   ~~~

Μετάβαση στο περιεχόμενο