Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιοχές & Πεδία Ενδιαφέροντος

 

Περιοχές & Πεδία Ενδιαφέροντος Μελών ΔΕΠ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Αντωνιδάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (antonidakis@hmu.gr)
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Αισθητηρίων
Σχεδίαση και Κατασκευή Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων
Κατανεμημένος έλεγχος ενεργειακών δικτύων

Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (ivardia@hmu.gr)
Ηλεκτρομαγνητικές Εφαρμογές
..  Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
.. Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
.. Ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
.. Επίλυση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων με μεθόδους: Ημιαναλυτικές, Υπολογιστικές και Τεχνητής Νοημοσύνης
.. Βιολογικές επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ακτινοβολιών
.. Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων – Μετρήσεις μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών
.. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Κεραίες & Ασύρματες Επικοινωνίες
.. Κεραίες – Στοιχειοκεραίες – Ευφυείς κεραίες
.. Ασύρματες ζεύξεις – Ενσύρματες ζεύξεις
.. Μικροκυματικές επικοινωνίες – Ασύρματες επικοινωνίες – Δορυφορικές επικοινωνίες – Κινητές επικοινωνίες
Μικροκυματικές Διατάξεις
.. Κυματοδηγοί – Οπτικές ίνες – Διατάξεις κυματοδήγησης
.. Κυλινδρικές γεωμετρίες
.. Φορέσιμες διατάξεις και συστήματα (Wearables)
.. Σύνθετα ισοτροπικά υλικά – Σύνθετα ανισοτροπικά υλικά
.. Μικροκυματική τεχνολογία (Microwaves) – Χιλιοστομετροκυματική τεχνολογία (Millimeter waves)
Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI)
.. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (Νευρωνικών δικτύων, Ασαφούς λογικής, Γενετικών αλγορίθμων, κ.ά.)
Αμυντικές Tεχνολογίες
.. Ραντάρ
.. Ηλεκτρονικός πόλεμος
Διαδίκτυο των Aντικειμένων (Internet of Things – IoT)
Κυβερνοασφάλεια

Γιαννακάκης Γεώργιος, υπό διορισμό Αν. Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (ggian@hmu.gr)

Κακαβελάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (kakavelakis@hmu.gr)
Nanomaterials
Printed Electronics
Solution Processed Optoelectronics
Detectors
Graphene
Solar energy
Energy storage
Layered materials
Sensing elements
Energy harvesting
Metal halide perovskites

Καλδέρης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (kalderis@hmu.gr)
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών
Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων για την Παραγωγή Καινοτόμων Υλικών
Υδροθερμική επεξεργασία – εξυγίανση βιομηχανικών αποβλήτων
Επεξεργασία βιομάζας/αγροτικών παραπροϊόντων για την παραγωγή πολυλειτουργικών υλικών και καινοτόμων προϊόντων με περιβαλλοντικές εφαρμογές

Καπετανάκης Ελευθέριος, Αν. Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (ekapetan@hmu.gr)
Molecular Electronics
Microelectronics and VLSI Design
Nanosciences and Nanotechnology
Μικροηλεκτρονική
Νανοκρύσταλλοι ημιαγωγού – Σύνθεση
Μοριακά ηλεκτρονικά – Οργανικά ηλεκτρονικά
Τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου
Χαρακτηρισμός ανόργανων, οργανικών και πολυμερικών υλικών για ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές

Κατσίβελα Ελευθερία, Αν. Καθηγήτρια Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (katsivela@hmu.gr)
Βιοαποικοδόμηση Ρύπων
Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Χημεία
Ατμοσφαιρική ρύπανση και έλεγχος ποιότητας αέρα
Βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροοργανισμών στην επεξεργασία αποβλήτων
Χημική και μικροβιολογική ανάλυση αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα
Εφαρμοσμένη περιβαλλοντική μικροβιολογία με έμφαση στην μικροβιακή οικολογία και στην βιοαποικοδόμηση ρύπων

Κόκκινος Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (ekokkinos@hmu.gr)
Mobile Communications
Signal Detection and Estimation
Digital Communications and Signal Processing
Μulti-user detection
Interference cancellation
Τηλεμετρικές εφαρμογές
Επεξεργασία ιατρικής εικόνας
Κινητές επικοινωνίες 5G and beyond
Θεωρία λήψης και εκτίμησης σήματος
Forward error correction για ασύρματες επικοινωνίες
Εφαρμογές της θεωρίας λήψης σήματος στη σεισμολογία
Ψηφιακή επεξεργασία σήματος για εφαρμογές σε έξυπνες κεραίες
Μελέτη κίνησης σε επικοινωνίες αέρος-εδάφους για επικοινωνία φωνής και δεδομένων
Στατιστική επεξεργασία σήματος (optimum Bayes detection, radar and sonar detection, underwater acoustics)

Κούλη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (mkouli@hmu.gr)
Φυσικές Καταστροφές και Κίνδυνοι
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τηλεπισκόπιση και Επεξεργασία Δορυφορικών Σημάτων
Γεωπληροφορική και φυσικές καταστροφές
Διαχρονική παρακολούθηση της γήινης επιφάνειας με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων

Κωνσταντάρας Αντώνιος, Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (akonstantaras@hmu.gr)
Deep Learning
Software Engineering
Heterogeneous Parallel Processing
Σεισμική οντολογία
Εξόρυξη δεδομένων
Τεχνολογία λογισμικού
Βαθιά μηχανική μάθηση
Παράλληλη επεξεργασία
Κ12 ευέλικτη μάθηση (K12 agile learning)
Ετερογενής παράλληλος προγραμματισμός
Κ12 εκπαιδευτική ρομποτική (K12 educational robotics)
Οντολογία και μοντελοποίηση ηλεκτρομαγνητικών σημάτων
Νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, υβριδικά προσαρμοστικά συστήματα
Προγραμματισμός και προγραμματιζόμενες συσκευές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Κώττη Σπυριδούλα-Μελίνα, Αν. Καθηγήτρια Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (kotti@hmu.gr)
Οπτική Φασματοσκοπία
Χρωματογραφικές Τεχνικές (HPLC, GC)
Φασματοσκοπία Ατομικής Απορρόφησης (AAS)
Τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
Τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων
Στατιστικές μέθοδοι επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων
Τεχνικές εκχύλισης, απομόνωσης και συμπύκνωσης οργανικών ενώσεων από περιβαλλοντικά δείγματα

Λιοδάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (gsl@hmu.gr)
Ασύρματες Επικοινωνίες
Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητισμού
Μοντελοποίηση και Τεχνοοικονομικά Θέματα Ευρυζωνικών & IoT Συστημάτων
Οπτικά δίκτυα
Εκπαίδευση μηχανικών
Τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές
Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και υπηρεσίες

Μακρής Ιωάννης, Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (jpmakris@hmu.gr)
Seismic Electric
Physics of the Earth’s Interior
Electromagnetic Methods in Geophysics
Μετρήσεις
Τηλεμετρία και οργανολογία
Φυσική του εσωτερικού της γης
Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης
Σχεδίαση και ανάπτυξη μετρητικών συστημάτων και συστημάτων συλλογής δεδομένων
Σεισμικά, ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και έρευνα πρόγνωσης σεισμών

Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (marvel@hmu.gr)
Reverse Engineering
CAD/CAM Systems & 3D Modeling
3D Documentation of Cultural Heritage
Συστήματα CAD/CAM
Ταχεία πρωτοτυποίηση
Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς
Τρισδιάστατη (3D) μοντελοποίηση – Επεξεργασία δεδομένων 3D σάρωσης
Αντίστροφη μηχανική με εφαρμογές στην τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς
Σχεδιομελέτη – αξιολόγηση νέων προϊόντων 3Δ εκτύπωσης για άτομα με προβλήματα όρασης

Μπακλέζος Ανάργυρος, υπό διορισμό Επ. Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (abaklezos@hmu.gr)

Μπαρμπουνάκης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (i.barbounakis@hmu.gr)
Επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (Big Data Analytics)
Εφαρμογές στην περιοχή του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things)
Δίκτυα Μετάδοσης Δεδομένων, Αρχιτεκτονικές και Πρωτόκολλα, Ασφάλεια Δικτύων
Τεχνολογίες υπολογιστικών πλεγμάτων
Ανάπτυξη εφαρμογών σε υπολογιστικά πλέγματα
Επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data analytics)
Τεχνολογίες υπολογιστικών πλεγμάτων (data grids, computing grids)
Εφαρμογές στην περιοχή του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things)
Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης και κωδικοποίησης σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Μπικάκης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (bikakis@hmu.gr)
Databases
Web of Data
Visual Analytics
Δομές δεδομένων
Δεδομένα διαδικτύου
Γεωχωρικά και κοινωνικά δεδομένα
Εξατομικευμένη διαχείριση και ανάλυση
Οπτική διερεύνηση και ανάλυση δεδομένων
Προβλήματα μεγάλης υπολογιστικής πολυπλοκότητας

Νικολόπουλος Χρήστος, Επ. Καθηγητής Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων (cnikolo@hmu.gr)
Antennas and Propagation
Electromagnetic Compatibility
Space EMC and Magnetic Cleanliness
Σχεδίαση ευφυών κεραιών
Ηλεκτρομαγνητική καθαρότητα σε διαστημικές εφαρμογές
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε διαστημικές εφαρμογές
Επίλυση και μοντελοποίηση αντίστροφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων σκέδασης και διάδοσης

Πετράκης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (nik.s.petrakis@hmu.gr)
Cryptography
Fault Tolerance
Computer Arithmetic
Δοκιμή ψηφιακών συστημάτων
Συστήματα με ανοχή στις βλάβες
Κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση
Τεχνικές προγραμματισμού και αλγόριθμοι
Λογική σχεδίαση και αριθμητική υπολογιστών

Πετρίδης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (cpetridis@hmu.gr)
Nanostructures
External Cavity Diode Lasers
Continuous Wave Optical Parametric Oscillators
Παραγωγή νανο-σωματιδίων με την χρήση παλμών laser
Φωτοβολταϊκά στοιχεία με βάση πολυμερικά υλικά και περοβσκίτες
Αποτύπωση δισδιάστατων υλικών με την χρήση παλμών laser (LIFT)
Φωτονικές διατάξεις με εφαρμογές σε υλικά με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική
Ανάπτυξη οπτικών τεχνικών χαρακτηρισμού νανοδομών και συσκευών γραφενίου
Παιδαγωγικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης
Μέθοδοι εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης στον τομέα της Ηλεκτρονικής

Σάλτας Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (saltas@hmu.gr)
Υλικά με εφαρμογές σε περιβαλλοντικά θέματα
Μελέτη των μηχανισμών αγωγιμότητας σε ορυκτά και πετρώματα
Φυσικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με πρόδρομα σεισμικά φαινόμενα

Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (gstav@hmu.gr)
Εφαρμοσμένη Εδαφολογία
Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
Προσδιορισμός Ρύπανσης Πόσιμων, Επιφανειακών, Υπόγειων και Παράκτιων Υδάτων
Ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος
Νανορυπαντές στο υδάτινο περιβάλλον
Αστική ανάπτυξη και παράκτιο περιβάλλον
Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της γεωργίας ακριβείας
Συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην προστασία του περιβάλλοντος
Εφαρμοσμένη εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση γεωργικών εδαφών
Ανάπτυξη νέων εδαφοβελτιωτικών υλικών για την αντιμετώπιση παθογενών εδαφών
Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων νέων φυσικών υλικών για απορρύπανση υδατικών πόρων
Βελτιστοποίηση προσροφητικών ιδιοτήτων υλικών για αφαίρεση αγροκτηνοτροφικών ρύπων
Φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι ποιότητας και προσδιορισμού ρύπανσης πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων

Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (mictat@hmu.gr)
Optoelectronics
Plasma Physics
Intense Laser Matter Interactions
Study* of plasma instabilities
Fusion studies* for the production of energy
Biomedical applications using high power lasers
Material characterisation and study* using lasers
High intensity laser matter/plasma interaction studies* and applications
Dense plasma spatiotemporal characterisation using novel diagnostic methods and optoelectronic devices
Study* of plasmas generated by high current pulsed power optoelectronic devices (i.e. Z-pinch, X-pinch, Plasma focus)
Study* of laser generated secondary sources (i.e. electrons, ions, neutrons, photons, high order harmonics, acoustic waves)
Common and advanced material processing, manufacturing, machining and characterization with advanced laser technologies Lasers/plasma targets in multiscales and multiphases fabrication and characterization
* Study includes experiments, theory, simulations

Φουσκιτάκης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (fouskit@hmu.gr)
Fault Detection and Isolation
Stochastic Signals and Systems
Precision and Intelligent Agriculture Systems
Στοχαστική διάγνωση και αναγνώριση βλαβών
Στοχαστικά σήματα και συστήματα με εφαρμογές
Επεξεργασία στοχαστικών σημάτων και συστημάτων
Ενσωματωμένα συστήματα και αυτοματισμοί με εφαρμογές στην ευφυή γεωργία και στη γεωργία ακριβείας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων με εφαρμογές στη γεωργία ακριβείας

Φραγκιαδάκης Νικόλαος, Λέκτορας Τομέα Πληροφορικής & Αυτοματισμού (nfrag@hmu.gr)
Σήματα και Συστήματα
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Αισθητήρια και Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
Διατάξεις για διαστημικές εφαρμογές
Μοντελοποίηση ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών

Φυτίλης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (fitilis@hmu.gr)
Photophysics
Plasma Physics
Optical Diagnostics
Αλληλεπίδραση laser με ύλη
Φυσική και τεχνολογία πλάσματος
Oπτοηλεκτρονικές διατάξεις μετρήσεων
Μελέτη και εφαρμογές δευτερογενών πηγών εκπομπής από πλάσμα

Χατζάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τομέα Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών (jchatzakis@hmu.gr)
Electronics
Battery Management
Pulse Forming Lines
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρική κίνηση
Ηλεκτρονικά ισχύος
Βιοϊατρικά ηλεκτρονικά
Διαχείριση ενέργειας και συσσωρευτών
Οπτοηλεκτρονική και οπτοηλεκτρονικά κυκλώματα
Εφαρμογές παλμών υψηλής ισχύος (pulse forming lines)
Διαγνωστικές διατάξεις και υποστηρικτικά κυκλώματα σε μηχανές δημιουργίας πλάσματος
Συστήματα που στηρίζουν τη λειτουργία τους σε διαμορφώσεις εύρους παλμών, όπως DC/AC inverters και switching converters

Μετάβαση στο περιεχόμενο