Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Εξετάσεων & Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-22

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διαρκεί πέντε (5) έτη και οδηγεί στο αντίστοιχο Δίπλωμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Το ακαδημαϊκό έτος είναι δομημένο σε εξάμηνα, καθένα με τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στα μέσα Ιανουαρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει τέλη Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται λίγο πριν την έναρξη του και συνήθως υφίσταται μικρές τροποποιήσεις στη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων μαθημάτων.

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022 (pdf)