Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα με Αριθμούς

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών με αριθμούς

Το προσωπικό του Τμήματος

  • 25 Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες)
  • 1 Μέλος ΕΔΙΠ (Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού)
  • 6 Μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού)
  • 10 Μέλη ΔΠ (Διοικητικού Προσωπικού)
  • 1 Ομότιμος Καιθηγητής
  • 1 – 25 Μέλη Έκτακτου Προσωπικού ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις (Εντεταλμένοι Διδάσκοντες, Νέοι Επιστήμονες, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, κ.ά.)

Οι υποδομές του Τμήματος

Οι φοιτητές του Τμήματος

Οι απόφοιτοι του Τμήματος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο