Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (LETA)

Στο Θεσμοθετημένο εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γιώργος Σταυρουλάκης.

Το εργαστήριο αυτό εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπόνησης Περιβαλλοντικών Μελετών και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

Επιπλέον προαγάγει την επιστημονική γνώση σε σχετικά γνωστικά πεδία όπως η Ρύπανση του περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), επεξεργασία και διαχείριση των αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, παρακολούθηση των χημικών και βιοχημικών διεργασιών, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ρύποι στο περιβάλλον, αντιμετώπιση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, και άλλα.

Όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες το συγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχει συχνά τη θάλασσα της Πόλης μας και μας βεβαιώνει ότι τα νερά είναι κρυστάλλινα και καθαρά για να μπαίνουμε μέσα άφοβα.

Σύντομη παρουσίαση του εργαστηρίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο