Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παλαιό 4ετές Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικού Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 5ετούς Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διαρκεί πέντε (5) έτη και οδηγεί στο αντίστοιχο Δίπλωμα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Το ακαδημαϊκό έτος είναι δομημένο σε εξάμηνα, καθένα με τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στα μέσα Ιανουαρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει τέλη Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται λίγο πριν την έναρξη του και συνήθως υφίσταται μικρές τροποποιήσεις στη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων μαθημάτων.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 4ετούς Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Φυσικών & Περιβάλλοντος ΤΕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πρόγραμμα Εξετάσεων 4ετούς Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Φυσικών & Περιβάλλοντος ΤΕ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο