Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών (DMA-LAB)

Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών και Αυτοματισμών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (https://dma.hmu.gr/) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2464/τ.Β/22-06-2020, προήλθε από τη συγχώνευση των προηγούμενων Εργαστηρίων “Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών” και “Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών”, και έχει Διευθυντή τον Αν. Καθηγητή Εμμανουήλ Μαραβελάκη (marvel@hmu.gr).

Στόχος του είναι η έρευνα, ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης αναφορικά με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Τεχνικές σχεδίασης
 • Τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • Προσθετική κατασκευή
 • Τεκμηρίωση πολιτιστικού περιεχομένου
 • Αντίστροφη μηχανική
 • Σχεδίαση και κατασκευή ιατρικών μοντέλων
 • Επεξεργασία στοχαστικών, μη-στάσιμων και μη-γραμμικών σημάτων και συστημάτων
 • Μοντελοποίηση, εκτίμηση και πρόβλεψη σημάτων και συστημάτων
 • Συστήματα ΙοΤ
 • Πληροφοριακά συστήματα και αυτοματισμοί στη γεωργία
 • κ.α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο