Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τομείς

Τομείς Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Για διοικητικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους το Τμήμα απαρτίζεται από τρεις (3) Τομείς που ειδικεύονται σε διαφορετικά και ταυτόχρονα συμπληρωματικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Οι Τομείς αυτοί είναι:

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών, που στελεχώνεται από 11 Μέλη ΔΕΠ:

 • Κακαβελάκης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής (Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus Τμήματος)
 • Καπετανάκης Ελευθέριος, Αν. Καθηγητής
 • Κατσίβελα Ελευθερία, Αν. Καθηγήτρια
 • Κώττη Σπυριδούλα-Μελίνα, Αν. Καθηγήτρια
 • Μακρής Ιωάννης, Καθηγητής
 • Πετρίδης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής (Αντιπρύτανης ΕΛΜΕΠΑ, Διευθυντής Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΕΛΜΕΠΑ, Erasmus Minister)
 • Σάλτας Βασίλειος, Αν. Καθηγητής
 • Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής (Διευθυντής Εργαστηρίου “Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (LETA)”)
 • Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα “Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών”, Διευθυντής Ερευνητικού Ινστιτούτου “Φυσικής Πλάσματος & Laser (IPPL)”, Διευθυντής ΠΜΣ “Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές”)
 • Φυτίλης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής
 • Χατζάκης Ιωάννης, Καθηγητής (Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Εργαστηρίου “Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Laser & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων (LATRONICS)”)

O Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού, που στελεχώνεται από 9 Μέλη ΔΕΠ:

 • Αντωνιδάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
 • Καλδέρης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής
 • Κούλη Μαρία, Αν. Καθηγήτρια
 • Κωνσταντάρας Αντώνιος, Καθηγητής (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Εργαστηρίου “Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών κατασκευών (ΤΥΠΗΚ)”)
 • Μαραβελάκης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητής (Διευθυντής Εργαστηρίου “Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών (DMA Lab)”)
 • Μπικάκης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής
 • Πετράκης Νικόλαος, Επ. Καθηγητής
 • Φουσκιτάκης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα “Πληροφορικής & Αυτοματισμού”)
 • Φραγκιαδάκης Νικόλαος, Λέκτορας

O Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, που στελεχώνεται από 5 Μέλη ΔΕΠ:

 • Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Καθηγητής (Διευθυντής Εργαστηρίου “Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (TelEMA Lab)”, Διευθυντής ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”)
 • Κόκκινος Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα “Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων”)
 • Λιοδάκης Γεώργιος, Λέκτορας
 • Μπαρμπουνάκης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής
 • Νικολόπουλος Χρήστος, Επ. Καθηγητής

και περιλαμβάνει το θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο:

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο