Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Ε.ΔΙ.Π.

Κατσαμάκη Αναστασία

Τηλ. 28210 23014, Email tesi@hmu.gr