Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φοιτητική Μέριμνα


Φοιτητική Μέριμνα για τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Οι μακροχρόνιες προσπάθειες και η κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζονται τα ευαίσθητα ζητήματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που αποτελούν μέρος του φοιτητικού πληθυσμού του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, απεικονίζονται σε μια σειρά υποδομών και υπηρεσιών που με ιδιαίτερη χαρά παρέχει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στους φοιτητές του.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Γραφείο Περίθαλψης και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Η Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Αλεξία Λίτσιου είναι στη διάθεση όλων των φοιτητών του Τμήματος, στο ισόγειο του κτιρίου Α του Τμήματος (ακριβώς απέναντι από την είσοδο των Γραφείων Καθηγητών), στην ταχυδρομική διεύθυνση Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Xανιά Κρήτης, στο τηλέφωνο 28210 23054 και στο email
litsiou@hmu.gr.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Κοινωνική Μέριμνα για τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Στο πλαίσιο διεκδίκησης και υποστήριξης της κοινωνικής πολιτικής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά ή/και κοινωνικά προβλήματα, που δυσχεραίνουν την ομαλή πραγματοποίηση των σπουδών τους, να το δηλώσουν γραπτά και με σχετικά στοιχεία στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Τμήματος. Όλα τα στοιχεία κατατίθενται εμπιστευτικά και διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σίτιση
Για τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν σίτισης στο εστιατόριο που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου Α του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Αλλά ακόμα και οι φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, μπορούν να σιτίζονται ποιοτικά και πολύ οικονομικά στο εστιατόριο, με μια μικρή οικονομική συμμετοχή (μικρότερη από 2,40€ ανά πλήρες γεύμα).
Οι ώρες λειτουργίας του εστιατορίου του Τμήματος είναι: 07:30 – 09:00, 12:00 – 16:00, και 19:00 – 22:00.
Για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες (AMEA) παρατείνονται οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας, έως το 2πλάσιο του κανονικού χρόνου φοίτησης (δηλαδή μέχρι και το 20ο εξάμηνο σπουδών), υπό την προϋπόθεση ότι κάνουν ανανέωση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο και φοιτούν κανονικά στο Τμήμα.
Οι αιτήσεις σίτισης για τους παλιούς φοιτητές γίνονται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο και ξεκινούν τον Ιούνιο και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Ίδρυμα.
Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, οι αιτήσεις σίτισης γίνονται ηλεκτρονικά κατά το χρόνο των εγγραφών τους και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Ίδρυμα.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Στέγαση
Για τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών διαθέτει δωρεάν 16 κλίνες για τους φοιτητές του σε τρίκλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο της πόλης των Χανίων, καθώς δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η Φοιτητική Εστία του Τμήματος στα Χανιά.

Ωστόσο οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Πολιτεία, δικαιούνται να λαμβάνουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ορίζεται παρακάτω.
Για τους παλιούς φοιτητές, οι αιτήσεις στέγασης στο ξενοδοχείο γίνονται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο και ξεκινούν τον Ιούνιο σε ημερομηνίες που ανακοινώνει το Ίδρυμα.
Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, οι αιτήσεις στέγασης για το ξενοδοχείο γίνονται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα της εγγραφής τους στο Τμήμα σε ημερομηνίες που ανακοινώνει το Ίδρυμα.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Στεγαστικό Επίδομα
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος υποβάλλονται σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της ειδικής εφαρμογής στεγαστικού επιδόματος της ιστοσελίδας του
https://stegastiko.minedu.gov.gr.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο του σπιτιού που νοικιάζει ο φοιτητής.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2022-23
Έως και την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, μέσω της ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στην διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr/.
Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν για το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) τους κωδικούς TAXISΝΕΤ του δικαιούχου (γονέα ή φοιτητή στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι υπόχρεος κατάθεσης φορολογικής δήλωσης).

Υπενθυμίζουμε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 1.000€ έχει αυξηθεί στα 1.500€. Επισημαίνεται ότι για τους δικαιούχους φοιτητές που συγκατοικούν στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα έχει αυξηθεί στα 2.000€ ανά άτομο.
Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος.
Σε περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών
Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, που είναι πιθανό να ζητηθούν μετά την «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης, στο Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (στο ισόγειο του κτιρίου Α του Τμήματος, ακριβώς έξω από την είσοδο των Γραφείων Καθηγητών), ή να στείλουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email vaspap@hmu.gr.
Στην περίπτωση κατάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών, απαραίτητη είναι η συμπλήρωση σχετικής αίτησης για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα (δείτε τα σχετικά συνημμένα στην αντίστοιχη ανακοίνωση του ιστότοπου της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ
 https://hmu.gr/merimna).
Παρακαλούμε να εκτυπώσετε και να προσκομίσετε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» έχοντας συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπείς αιτήσεις ΔΕΝ θα παραλαμβάνονται.
Για πληροφορίες και επικοινωνία με το Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος
Απευθυνυνθείτε είτε στην Υπεύθυνη του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Αλεξία Λίτσιου στο τηλέφωνο 2821023054 και στο email litsiou@hmu.gr, είτε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο στο τηλέφωνο 2810379122 και στο email vaspap@hmu.gr.
Για αποστολή μέσω ταχυδρομείου των συμπληρωματικών εντύπων στο Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος του ΕΛΜΕΠΑ
Χρησιμοποιείστε την ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Γραφείο Στεγαστικού Επιδόματος
(Υπόψη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ)
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71410
Πληροφορίες, προϋποθέσεις και διευκρινήσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα 2022-23
Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ (https://hmu.gr/merimna), ενώ η σχετική εγκύκλιος και όλα τα σχετικά έντυπα έχουν αναρτηθεί και εδώ:

~~~~~~~~~~~~~~~~

Υγειονομική Περίθαλψη για τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας υπάρχει χώρος πρώτων βοηθειών και περίθαλψης, επανδρωμένος με εξειδικευμένο προσωπικό (νοσηλεύτρια) που μπορεί να παράσχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης στον χώρο του Τμήματος στο ωράριο λειτουργίας του.
Στο παρελθόν οι ανασφάλιστοι φοιτητές είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δαπάνη του Πανεπιστημίου μετά από έκδοση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ωστόσο, στις εγκυκλίους «Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016» και «Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-05-2016» του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι «όλοι οι πολίτες, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, κάτοχοι ΑΜΚΑ, δικαιούνται πλήρους πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, δικαιούμενοι μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής». Με βάση αυτές τις εγκυκλίους, οι ανασφάλιστοι φοιτητές θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)
Από το Γραφείο Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους φοιτητές του Τμηματος, που δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, όταν πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιο πρόγραμμα κινητικότητα (πχ Erasmus).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο
Οι  φοιτητές  πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας στον ιστότοπο του Τμήματος, προκειμένου να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, όπως για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή στέγαση στο ξενοδοχείο, για παροχή επιδόματος στέγασης 1.500 ευρώ, για παροχή δωρεάν μετακινήσεων στις ευάλωτες ομάδες φοιτητών, κοκ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο