Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

16/04/2024: “Publish or Perish: Οδηγίες για να προετοιμάσετε σωστά μια επιστημονική δημοσίευση” στην Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας

Τρίτη 16/04/2024, 12.00-13.00, στο μεγάλο αμφιθέατρο: Στην Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας αναπτύσσεται το θέμα
“Publish or Perish: Οδηγίες για να προετοιμάσετε σωστά μια επιστημονική δημοσίευση”

Την Τρίτη 16/04/2024, 12.00-13.00, όπως κάθε Τρίτη στη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, καλούνται στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήματος προκειμένου να συμμετέχουν μαζικά στην «Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας» για να ενημερωθούν, να καταθέσουν προβληματισμούς, να ρωτήσουν και να πάρουν απαντήσεις. Πρόκειται για μια νέα δράση ζωντανής και άμεσης εβδομαδιαίας επικοινωνίας με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος μας, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) και στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής λειτουργίας μας.
Η παρουσίαση αυτής της εβδομάδας πραγματεύεται το θέμα:

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης το βήμα δίνεται στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες για να καταθέσουν τις σκέψεις τους και να ρωτήσουν οτιδήποτε τους/τις απασχολεί.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν καθηγητές του Τμήματος, με ρόλο συντονιστή και με πρόθεση να ακούσουν, να απαντήσουν, να δώσουν λύσεις και να λύσουν προβλήματα.

Πρόγραμμα επόμενης συνάντησης “Η Ώρα του/της Φοιτητή/Φοιτήτριας”

Μετάβαση στο περιεχόμενο