Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

10/04/2024: Σεμινάριο “Design Thinking” της Dr. Eveline Verhoort (Fontys University of Applied Sciences, Netherlands)

Την Τετάρτη 10-04-2024 και ώρα 16:00-18.00, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καλείται να παρακολουθήσει το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο με τίτλο “Design Thinking“ της Dr. Eveline Verhoort από το Fontys University of Applied Sciences της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του Blended Intensive Program “Soft & Digital Skills”, organized by the Virtual Exchange Program IMPACT in collaboration with the Athena European University Soft Skills Academy, under the coordination of HMU.

This online session will explore Design Thinking as a human-centered innovation method to enhance soft and digital skills. Dr. Verhoort will explore how Design Thinking fosters creativity, critical thinking, and user-centric innovation, supported by real-world case studies. Attendees will learn practical applications for professional and personal growth, emphasizing collaboration, digital proficiency, and problem-solving in the digital age.

Η ομιλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom. To receive the zoom link, please fill out the application form: https://forms.gle/MG8zcboHSQdMikt87.

Now the seminar is available also offline to watch it again following the link: https://youtu.be/CZAUqdjKbak.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο