Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

15 λόγοι για να σπουδάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στα Χανιά

Αγαπητέ/ή απόφοιτε/η Λυκείου,
Αγαπητέ/ή υποψήφιε/α για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
αν ακολουθείς το 2ο (των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών) ή το 4ο (των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής) επιστημονικό πεδίο,
πρέπει να γνωρίζεις ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στα Χανιά αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή προπτυχιακών σπουδών και ευχόμαστε να είσαι μαζί μας ως φοιτητής/τρια από τον Σεπτέμβριο 2022.

Σου προτείνουμε ανεπιφύλακτα να βάλεις το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (στα Χανιά) ως 1η επιλογή στο μηχανογραφικό σου, για τους ακόλουθους 15 λόγους:

[1] 60ετής Ιστορία
+> 60ετής ιστορία και παρουσία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά,
+> επί 38 έτη εμβληματική λειτουργία του Τμήματος στο χώρο της δημόσιας ανώτερης και από το 2001 της ανώτατης εκπαίδευσης.

[2] 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών
5ετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, στην καρδιά της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0), με:
+> 38 υποχρεωτικά μαθήματα,
+> 55 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα,
+> 4 κύκλους κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων σε:
“Α. Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων”,
“Β. Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί”,
“Γ. Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία”, και
“Δ. Πληροφορική και Εφαρμογές”,
+> υποχρεωτική διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου,
+>
προαιρετική 3μηνη πρακτική άσκηση,
+>
εντατικά θερινά σχολεία σε προηγμένα θέματα, και
+> 444 ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές στα πρώτα 3 έτη σπουδών.

[3] Διακριτή Ταυτότητα και Επαγγελματικά Δικαιώματα
Μη επικάλυψη τόσο του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα, όσο και των επιδιωκόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων Ηλεκτρονικού Μηχανικού των αποφοίτων του (όπως ορίζονται από το άρθρο 11 του ΠΔ 99/2018), με κανένα άλλο πανεπιστημιακό Τμήμα στην Περιφέρεια Κρήτης, γενικότερα στη Νότια Ελλάδα και ουσιαστικά στη χώρα, γεγονός που διασφαλίζει ότι το Τμήμα θα συνεχίσει ανεμπόδιστα την ανοδική και δυναμική πορεία του και για τα επόμενα 60 χρόνια.

[4] Μικρός Αριθμός Ομόλογων Τμημάτων
Γεωγραφική διασπορά σε πέντε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας των υπολοίπων πανεπιστημιακών Τμημάτων που ήδη έχουν (σε Πάτρα, Ιωάννινα, και Σάμο), ή που διεκδικούν (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή/και Σέρρες), επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού του άρθρου 11 του ΠΔ 99/2018.

[5] Πολύ Καλές Επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021
Πολύ καλές επιδόσεις του Τμήματος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021 με:
+> 100% πλήρωση όλων των 186 θέσεων εισακτέων (εκ των οποίων οι 157 από ΓΕΛ),
+>
103 πρώτες προτιμήσεις,
+> 17.
103 μόρια πρώτου επιτυχόντος, και
+> κατά +37,25% αύξηση της βάσης εισαγωγής,
κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ).

[6] Ελκυστικότητα και Αναγνωρισιμότητα
Αναγνωρισιμότητα και ελκυστικότητα του Τμήματος, που υποδεικνύεται από το γεγονός ότι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021 ήταν:
+> μεταξύ των 16 (εκ των 33 συνολικά) Πανεπιστημιακών Τμημάτων/Σχολών της Κρήτης,
+>
μεταξύ των 4 (εκ των 11 συνολικά) Τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και
+>
μεταξύ των 3 (εκ των 6 συνολικά) Πανεπιστημιακών Τμημάτων/Σχολών των Χανίων,
που κατάφεραν να γεμίσουν (100% κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων) με νέους φοιτητές.

[7] Σίγουρη Επαγγελματική Αποκατάσταση
+>
Κατά 100% απασχολησιμότητα των αποφοίτων του, που έχουν στελεχώσει ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς τηλεπικοινωνιών, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Παιδείας και της αμυντικής βιομηχανίας,
+>
εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης,
+>
ενεργή και δυναμική σχέση του με την αγορά εργασίας και τον αναπτυξιακό ιστό της χώρας, όπως υποδεικνύεται από το ευρύτατο δίκτυο περισσότερων από 220 φορέων πρακτικής άσκησης σε όλη την Ελλάδα.

[8] Στελέχωση
Πλήρης στελέχωση του με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής στάθμης και απόδοσης από:
+> 44 μέλη μόνιμου προσωπικού:
……. 26 Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) σε όλες τις βαθμίδες,
……. 8 Μέλη Εκπαιδευτικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ),
……. 10 Μέλη Διοικητικού Προσωπικού,
+>
1 Ομότιμο Καθηγητή, και
+>
21 μεταδιδάκτορες-μέλη έκτακτου προσωπικού για διδασκαλία και μεταδιδακτορική έρευνα,
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

[9] Υποδομές
+> Εξαιρετικές κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του με κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης από 5.600 τμ και περισσότερους από 35 κατάλληλα εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους, για την κάλυψη όλων των ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, ώστε οι φοιτητές του να απολαμβάνουν το βέλτιστο δυνατό επίπεδο σπουδών,
+>
εξοπλισμός και ερευνητικές υποδομές
του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος & Laser (ippl.hmu.gr) του ΠΕΚ ΕΛΜΕΠΑ,
… και των 5 Θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος:
…….
του Εργαστηρίου “Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών”,
…….
του Εργαστηρίου “Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών”,
…….
του Εργαστηρίου “Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων”,
…….
του Εργαστηρίου “Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών”, και
…….
του Εργαστηρίου “Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών”.

[10] Αριστεία
+> Επιτευχθείσα αριστεία στην τεχνολογία λέιζερ και πλάσματος του Τμήματος, με την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού σε διεθνές επίπεδο Εργαστηριακού Κέντρου και της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HiPER (έρευνα για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη) και HELLAS-CH, η οποία θα ενισχυθεί, θα επεκταθεί και θα αναπτυχθεί.
+> Επιδιωκόμενη αριστεία σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα (ηλεκτρονική, υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, μεγάλα δεδομένα, διαδίκτυο των αντικειμένων, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμοί, ρομποτική, βιοϊατρική, αμυντικές τεχνολογίες, και πολλά άλλα).

[11] Εθνική Άμυνα
+> Έντονη και συστηματική συνεργασία του Τμήματος με τις ένοπλες δυνάμεις, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικά τις στρατιωτικές μονάδες που εδρεύουν στα Χανιά (Ναύσταθμος Κρήτης, 115 Πτέρυγα Μάχης Πολεμικής Αεροπορίας, Πεδίο Βολής Κρήτης, μονάδες συμμαχικών δυνάμεων, κλπ), με ότι αυτό συνεπάγεται για την αναβάθμιση των προσφερόμενων σπουδών.

[12] Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση
Πολύ σημαντικές και πρωτοποριακές δράσεις διεθνοποίησης και εξωστρέφειας μέσω των προγραμμάτων ERASMUS και ERASMUS+, για τις οποίες το Τμήμα έχει βραβευθεί από το ΙΚΥ και έχει καταξιωθεί στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, με τους τίτλους του «Erasmus Academic Ambassador» και του «Erasmus Academic Μinister» να έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ του.

[13] Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA
Ανάπτυξη του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση “Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA”, στην οποίο το Τμήμα πρωτοστατεί (με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την πλειοψηφία των μελών της κύριας ομάδας εργασίας να προέρχονται από το Τμήμα), εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στη διαμόρφωση του πρώτου ευρωπαϊκού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών “in Electronic Engineering” μαζί με τα αντίστοιχα Τμήματα από ακόμα οκτώ Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, και τη Σλοβενία).

[14] Χρηματοδότηση
Καταγεγραμμένη ικανότητα των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος να προσελκύουν κεφάλαια από ανταγωνιστικά προγράμματα, να εξασφαλίζουν υψηλές χρηματοδοτήσεις, να προσελκύουν πόρους και να δημιουργούν παραγωγικές συνεργασίες.

[15] Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές Σπουδές
+>
Λειτουργία αυτοδύναμου Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών με 30 υποψήφιους διδάκτορες, εκ των οποίων οι πρώτοι που γράφτηκαν το 2019 αναμένεται να αποφοιτήσουν εντός του 2022, και
+>
λειτουργία 2 αυτοδύναμων και δυναμικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):
του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών”, και
του πιστοποιημένου αγγλόφωνου ΠΜΣ “Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές”,
με 101 ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και 51 έως τώρα αποφοίτους.

Γίνε … ο καλύτερος Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
Έλα να σπουδάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά.