Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-21 για τα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος σπουδών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020-21
για τα μαθήματα του 5ετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
(έκδοση 15-2-2021)

Εδώ θα βρείτε την τελευταία τρέχουσα έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων του 5ετούς προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
Είναι πιθανό να γίνονται αλλαγές στη διάρκεια του εξαμήνου, οπότε κάθε φορά έγκυρο και ενημερωμένο θα είναι το εδώ αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.