Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Aλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Σίτισης και Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ

Ενημερώνουμε τους Φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου σχετικά με την αλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων Σίτισης και Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος
2022 – 2023. (pdf)