Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία για την ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι ο φοιτητής να έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του, να έχει παραλάβει τους προσωπικούς κωδικούς από την γραμματεία του Τμήματος του και να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ  ( https://academicid.minedu.gov.gr/ )  .
Σημείωση: Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, ο φοιτητής θα πρέπει να αποτυπώσει τη σελίδα που εμφανίζει το ΠΑΣΟ στην τελική του μορφή (προεπισκόπηση) όπου αναγράφεται ο κωδικός – Barcode. Δε χρειάζεται να περιμένει την παραλαβή της επίσημης φοιτητικής ταυτότητας για να κάνει αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.ΒΗΜΑ 2ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση. Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.hmu.gr/ . Εκεί αφού συνδεθεί πληκτρολογώντας το user name και το password με το οποίο μπαίνει στο e-class, επιλέγει Αιτήσεις και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης,  στις οποίες χρειάζεται τον κωδικό – Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία.ΒΗΜΑ 3ο: Επισύναψη δικαιολογητικώνΓια να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις να καταθέσει – επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται.
Σημ.1: Τα εκκαθαριστικά, αυτό των γονέων και αυτό του φοιτητή θα πρέπει να είναι πρωτότυπα αρχεία .pdf όπως αυτά εξάγονται από την ΑΑΔΕ (όχι έντυπα σκαναρισμένα). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσης, για τους φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα, θα πρέπει απαραίτητα να είναι πρωτότυπο αρχείο .pdf όπως αυτό εξάγεται από το Εθνικό Δημοτολόγιο μέσω της πύλης https://www.gov.gr  . Η λήψη του πιστοποιητικού γίνεται με την χρήση του οδηγού λήψης μέσα στην εφαρμογή.
Σημ.2: Οι φοιτητές που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, αλλά τους έχει δοθεί η Ελληνική Υπηκοότητα, θα πρέπει να επισυνάψουν το ελληνικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ατομικό) στο αντίστοιχο πεδίο των αιτήσεών τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στο πεδίο «Συμπληρωματικά αρχεία» πρόσφατο και έγκυρο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή χώρα όπου θα εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας (όπως ζητείται από τα δικαιολογητικά).

ΒΗΜΑ 4ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής. Αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ. Για τυχόν προβλήματα με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε εγκαίρως με τα τηλέφωνα που αναγράφονται παρακάτω.  Αιτήσεις που δεν θα έχουν υποβληθεί οριστικά, δεν θα εξετάζονται.

ΒΗΜΑ 5ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το Γραφείο Σίτισης & Στέγασης Φοιτητών του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δηλ. την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://webmail.edu.hmu.gr  . Έτσι, αν ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα, ο φοιτητής θα ακολουθήσει εγκαίρως τις οδηγίες για τροποποίηση και επανεξέταση της αίτησής του (δηλαδή την τακτοποίηση των ελλείψεών του) στις παρακάτω προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Οι νέοι δικαιούχοι της δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, θα χρησιμοποιούν τη φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για Στέγαση, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27/09/2023 στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 10/10/2023 και ώρα 24:00, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικών Παροχών. Επίσης, η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για Σίτιση θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 27/09/2023.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι φοιτητές προερχόμενοι από την Κύπρο, θα πρέπει πρώτα να επισκέπτονται τις Γραμματείες τους για να δηλώσουν το e-mail επικοινωνίας τους.
Οι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα αξιολογούνται ΜΟΝΟ με τα δικαιολογητικά που συνοδεύονται με την υποβολή της αίτησης. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιείται η μοριοδότηση της αίτησης με συμπληρωματικά έγγραφα πέραν της προθεσμίας λήξης των αιτήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο