Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απονομή Πτυχίων στις 21 Μαΐου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι η απονομή των πτυχίων των προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε., της Σχολής Μηχανικών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/5/2021 από 10.00’ έως 13.00’, στην είσοδο του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι θα προσέρχονται στο χώρο, ενώπιον του Προέδρου του Τμήματος, χωρίς την πραγματοποίηση δημόσιας τελετής.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης των αποφοίτων την ημερομηνία απονομής, δίνεται η δυνατότητα παραλαβής των πτυχίων, άλλη ημέρα, με ραντεβού από τη Γραμματεία του Τμήματος, ή με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Συμπλήρωση ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης, την οποία μπορεί να εκδώσει ο ενδιαφερόμενος, ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής www.gov.gr, στην οποία θα αναγράφει τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΕΛΜΕΠΑ, Γραμματεία Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Δηλώνετε ότι: παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου με αποκλειστική μου ευθύνη, μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών της επιλογής μου (επωνυμία της ταχυμεταφορικής εταιρίας που θα αποστείλετε..) την οποία θα αποστείλω να τα παραλάβει αντ’ εμού με δική μου οικονομική επιβάρυνση, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της υπηρεσίας σας. Έχω Α.Μ. φοιτητή (ΤΛ…… ή ΤΦ…..).

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση, είναι νομικά ισοδύναμη με Υπεύθυνη Δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Τα e-mail της Γραμματείας: markoulaki@hmu.gr και gatzouni@hmu.gr.