Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 υποβάλλονται μέσω της Πλατφόρμας του Στεγαστικού Επιδόματος, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στη διεύθυνση:

https://stegastiko.minedu.gov.gr/

από την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021.

Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε., για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

 

Αναλυτική ανακοίνωση, αποδελτίωση της εγκυκλίου, προϋποθέσεις και διευκρινήσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα 2020 – 2021 μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:  

https://www.hmu.gr/merimna/

 

Για να ολοκληρωθεί το αίτημα στεγαστικού επιδόματος, απαιτείται υποχρεωτικά και σωστά, η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο, του αριθμού (IBAN) του τραπεζικού βιβλιαρίου του δικαιούχου. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος του τραπεζικού βιβλιαρίου να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δικαιούχο του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή το άτομο με τους κωδικούς taxisnet του οποίου πραγματοποιείται η εισαγωγή στην πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 (κοιτάξτε συνημμένα).

 

Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να καταθέτουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται και εάν ζητούνται (μετά την «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης»), από την «Αξιολόγηση της Αίτησης της Πλατφόρμας του Υπ. Παιδείας» ,στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας  στα Χανιά.

 

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων), όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα (βλέπε συνημμένα).

 

Παρακαλούμε εκτυπώστε και προσκομίστε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την Πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» και φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπή δεν θα παραλαμβάνονται.

 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας :28210 23054

 

Για αποστολή συμπληρωματικών εντύπων στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας , μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(Υπ΄ όψιν ΛΙΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑΣ)
ΡΩΜΑΝΟΎ 3 ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΑ 73100

 


Συνημμένα θα βρείτε:

  • Την εγκύκλιο του Στεγαστικού Επιδόματος 2020-2021
  • Αποδελτίωση της Εγκυκλίου
  • Την Αίτηση για κατάθεση Συμπληρωματικών Εντύπων
  • Μία σύνοψη των απαραίτητων κωδικών που χρειάζεστε για την συμπλήρωση της Αίτησης και
  • Ενημερωτικό έντυπο ειδικά για τους Κύπριους φοιτητές