Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έως 17/03/2024: Δηλώσεις συμμετοχής στον ΔιαΠανεπιστημιακό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας ennovation 2024

Έως 17 Μαρτίου 2024
οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές και οι μεταδιδάκτορες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στον 16ο ΔιαΠανεπιστημιακό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας ennovation 2024

Στόχος
Στόχος του 16ου ΔιαΠανεπιστημιακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας ennovation 2024 είναι να ενθαρρύνει την επιχειρηματική σκέψη και τη δημιουργικότητα μεταξύ των φοιτητών από διάφορα πανεπιστήμια. Ο διαγωνισμός αποτελεί πηγή ενδυνάμωσης νέων ιδεών και καινοτόμων λύσεων. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 4 μήνες και διεξάγεται από ένα δίκτυο 20+ πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση καινοτόμων ιδεών παρέχοντας στους συμμετέχοντες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους ή/και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις.
Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν.

Σε ποιους απευθύνεται;
Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες που αποτελούνται από τουλάχιστον ένα ενεργό μέλος με τη φοιτητική/ερευνητική/διδακτική ιδιότητα, δηλαδή πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

  • Προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες
  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες
  • Υποψήφιους/Υποψήφιες Διδάκτορες
  • Διδάκτορες
  • Ερευνητές/Ερευνήτριες
  • Καθηγητές/Καθηγήτριες

που μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες με τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Δηλώσεις συμμετοχής
Μέχρι 17 Μαρτίου 2024 εδώ: https://bit.ly/ennovation2024

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αναφορικά με τον ΔιαΠανεπιστημιακό διαγωνισμό ennovation μπορείτε να καλέσετε στα 210 8203827 – 829, ή να στείλετε e-mail στο
ennovation@acein.aueb.gr και acein@aueb.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο