Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ενημέρωση 16/11/20)

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος (ΗΜ και  ΜΦΠΠ) ότι τυχόν προβλήματα που συνάντησαν με τη δήλωση των συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ έχουν επιλυθεί και παρακαλούνται να προβούν στις δηλώσεις συγγραμμάτων. Λήξη προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων είναι η 22η Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες: eudoxus.gr