Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκλογή Εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Εκλογή Εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Δείτε το συνημμένο pdf.