Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Eλλιπής αιτήσεις σίτισης

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση ΣΙΤΙΣΗΣ και η αίτησή τους έχει κριθεί «Ελλιπής», να προσκομίσουν τα έγγραφα που εκκρεμούν έως τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021.

Οι φοιτητές μπορούν να επισκεφτούν την εφαρμογή στο https://secretariat.hmu.gr/  προκειμένου να δουν την αίτησή τους και διαπιστώσουν την κατάσταση της (Ελλιπής ή Ελεγμένη). Στην ίδια πλατφόρμα μπορούν να προσκομίσουν – ανεβάσουν τα έγραφα που έχουν ζητηθεί από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας στο πεδίο «Διορθωτικά Δικαιολογητικά» και στη συνέχεια να πατήσουν το πλήκτρο «Τροποποίηση».

Οι αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί , δεν λαμβάνονται υπόψιν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις που θα παραμείνουν «Ελλιπής» μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, θα διαγραφούν  από τη λίστα των ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ.