Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έως 10 Οκτ 2022 οι αιτήσεις για τον μεταπτυχιακό κύκλο 2022-23 του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”

Για το ακαδ. έτος 2022-23 προκηρύσσεται η εισαγωγή 15+ μεταπτυχιακών φοιτητών στο επανιδρυμένο (σύμφωνα με τα ΦΕΚ 3281/τ.Β/27-8-2019 και 2068/τ.Β/7-6-2018) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι χωρίς δίδακτρα και η παρακολούθηση μικτή (εκ του σύνεγγυς και από απόσταση).

Ο επόμενος κύκλος του επανιδρυμένου ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23 και τα μαθήματα ξεκινούν 24-10-2022.

Η χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι φοιτητές συμπληρώνουν 90 πιστωτικές ECTS μονάδες, είτε επιλέγοντας 8 μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπονώντας διπλωματική εργασία, είτε επιλέγοντας 12 μεταπτυχιακά μαθήματα.

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει 8 ή 12, είναι τα εξής:

 1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων,
 2. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες,
 3. Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι,
 4. Ενσωματωμένα Συστήματα,
 5. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση,
 6. Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα,
 7. Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα,
 8. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες,
 9. Μηχατρονική,
 10. Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα,
 11. Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων,
 12. Μικροκυματικές – Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες,
 13. Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου,
 14. Πολυμερικά Ηλεκτρονικά,
 15. Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων,
 16. Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες,
 17. Βαθιά Μηχανική Μάθηση,
 18. Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων.

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη:

 • η συνάφεια, τα έτη σπουδών και ο βαθμός του πτυχίου,
 • η πιθανή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,
 • η προσωπική συνέντευξη, και
 • η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Έως 10 Οκτ 2022 οι αιτήσεις για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

στον μεταπτυχιακό κύκλο 2022-23 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως και 10 Οκτωβρίου 2022ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (με email στο gitona@hmu.grτα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. αίτηση υποψηφιότητας (με βάση το παρακάτω σχετικό πρότυπο),
 2. επικυρωμένο τίτλο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία,
 3. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 4. πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
 5. τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο για να παράσχουν τη γνώμη τους, ή δύο συστατικές επιστολές, και
 6. σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης (με βάση το παρακάτω σχετικό πρότυπο) με αναφορά στους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.

Χρήσιμα έγγραφα:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: