Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

EΩΣ 30/11/20 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ περιόδου Νοεμβρίου 2020

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3527/τ.Β/20-09-2019 “Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” και την απόφαση της 37/3-11-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, καλούμε τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία, να υποβάλλουν αίτηση αφού επικοινωνήσουν με τα αντίστοιχα Μέλη ΔΕΠ:

Δείτε συννημένα την προκήρυξη

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ιωάννης Χατζάκης

Αν. Καθηγητής