Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Περιοχές & Πεδία Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3527/τ.Β/20-09-2019 “Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου” και την απόφαση της 37/3-11-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, καλούμε τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία, να υποβάλλουν αίτηση αφού επικοινωνήσουν με τα αντίστοιχα Μέλη ΔΕΠ:

 

α/α Ερευνητικά Πεδία / Θεματικές Περιοχές Επιβλέπων Καθηγητής    
1 • High intensity laser matter/plasma interaction studies* and applications.
• Study* of laser generated secondary sources (i.e. electrons, ions, neutrons, photons, high order harmonics, acoustic waves).
• Study* of plasmas generated by high current pulsed power optoelectronic devices (i.e. Z- pinch, X-pinch, Plasma focus).
• Dense plasma spatiotemporal characterisation using novel diagnostic methods and
optoelectronic devices.
• Fusion studies* for the production of energy.
• Study* of plasma instabilities.
• Material characterisation and study* using lasers.
• Biomedical applications using high power lasers.
*Study includes experiments, theory, simulations.
• Common and advanced material processing, manufacturing, machining and characterizationwith advanced laser technologies Lasers/plasma targets in multiscales and multiphases fabrication and characterization.
Καθηγητής
Μιχαήλ Ταταράκης
mictat@hmu.gr
2 • Τεχνολογία λογισμικού. Ετερογενής παράλληλος προγραμματισμός.
• Εξόρυξη δεδομένων. Βαθιά μηχανική μάθηση.
• Νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, υβριδικά προσαρμοστικά συστήματα.
• Ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Οντολογία και μοντελοποίηση.
Εφαρμογές των ως άνω στην επιστήμη και την τεχνολογία.
Αν. Καθηγητής
Αντώνιος Κωνσταντάρας
akonstantaras@hmu.gr
3 • Σκέδαση, διάδοση και ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
• Βιολογικές επιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ακτινοβολιών.
• Επίλυση προβλημάτων με μεθόδους: ημιαναλυτικές, υπολογιστικές και τεχνητής νοημοσύνης.
• Κεραίες. Ευφυείς κεραίες. Ασύρματες ζεύξεις. Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες.
• Μικροκυματικές επικοινωνίες. Διατάξεις κυματοδήγησης. Wearable devices.
Αν. Καθηγητής
Ιωάννης Βαρδιάμπασης
ivardia@hmu.gr
   
4 • Μηχανές δημιουργίας και διαγνωστικές διατάξεις πλάσματος.
• Οπτοηλεκτρονική. Ηλεκτρονική. Βιοϊατρικά ηλεκτρονικά.
• Ηλεκτρονικά Ισχύος. Ηλεκτρική Κίνηση. Διαχείριση ενέργειας και συσσωρευτών.
Αν. Καθηγητής
Ιωάννης Χατζάκης
jchatzakis@hmu.gr
   
5 • Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
• Τεχνολογίες ελέγχου περιβάλλοντος
Επ. Καθηγήτρια
Σπυριδούλα-Μελίνα Κώττη
kotti@hmu.gr
   
6 • Επεξεργασία και αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων για τη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με περιβαλλοντικές εφαρμογές.
• Επεξεργασία υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
Επ. Καθηγητής
Δημήτριος Καλδέρης
kalderis@hmu.gr
   
7 • 3Δ μοντελοποίηση και επεξεργασία δεδομένων 3Δ σάρωσης.
• Αντίστροφη μηχανική με εφαρμογές στην τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Σχεδιομελέτη – αξιολόγηση νέων προϊόντων 3Δ εκτύπωσης για άτομα με προβλήματα όρασης.
Αν. Καθηγητής
Εμμανουήλ Μαραβελάκης
marvel@hmu.gr
   
8 • Στοχαστικά σήματα και συστήματα με εφαρμογές.
• Ενσωματωμένα συστήματα και αυτοματισμοί με εφαρμογές στην ευφυή γεωργία και στη γεωργία ακριβείας.
Αν. Καθηγητής
Γεώργιος Φουσκιτάκης
fouskit@hmu.gr
   
9 • Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων νέων φυσικών υλικών για απορρύπανση υδατικών πόρων.
• Νανορυπαντές στο υδάτινο περιβάλλον.
• Αστική ανάπτυξη και παράκτιο περιβάλλον.
• Ανάπτυξη νέων εδαφοβελτιωτικών υλικών για την αντιμετώπιση παθογενών εδαφών.
• Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της γεωργίας ακριβείας.
• Βελτιστοποίηση προσροφητικών ιδιοτήτων υλικών για απομάκρυνση αγροτοκτηνοτροφικών ρύπων.
• Συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην προστασία του περιβάλλοντος.
Καθηγητής
Γεώργιος Σταυρουλάκης
gstav@hmu.gr
   
10 • Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης και κωδικοποίησης σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
• Τεχνολογίες υπολογιστικών πλεγμάτων (data grids, computing grids).
• Ανάπτυξη εφαρμογών σε υπολογιστικά πλέγματα.
• Επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data analytics).
• Εφαρμογές στην περιοχή του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things).
Επ. Καθηγητής
Ιωάννης Μπαρμπουνάκης
i.barbounakis@hmu.gr
   
11 • Κινητές Επικοινωνίες 5G, and beyond.
• Μελέτη κίνησης σε επικοινωνίες αέρος-εδάφους, για επικοινωνία φωνής και δεδομένων επιβατών-αεροσκάφους.
• Θεωρία λήψης κι εκτίμησης σήματος. Στατιστική επεξεργασία σήματος (locally optimum Bayes detection, radar and sonar detection, underwater acoustics). Μulti-user detection. Interference cancellation.
• Ψηφιακή επεξεργασία σήματος για εφαρμογές σε έξυπνες κεραίες. Επεξεργασία ιατρικής εικόνας. Forward error correction για ασύρματες επικοινωνίες.
Αν. Καθηγητής
Ευάγγελος Κόκκινος
ekokkinos@hmu.gr
   
12 • Γεωπληροφορική και φυσικές καταστροφές.
• Διαχρονική παρακολούθηση της γήινης επιφάνειας με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων.
Επ. Καθηγήτρια
Μαρία Κούλη
mkouli@hmu.gr