Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

International Week will be Digital & Soft Skills for Internationalization and Career Success

The International Relations Office of the Hellenic Mediterranean University (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Hellenic Mediterranean University) is preparing for its next International Week that will be hosted by the Department of Electronic Engineering in Chania.
Book the dates: 26th to the 30th of September. The registration link and the website will be announced soon.
The topic of this years’ International Week will be Digital & Soft Skills for Internationalization and Career Sucess. The school will be referred to students, academics, and administrative staff.