Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

30/08 – 01/09/2021: Online School in Nanophotonics & Nanoplasmonics

Στα πλαίσια του έργου Capacity Building for Higher Education – Innovative Photonics Education in Nanotechnology (iPEN), το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ΕΛΜΕΠΑ και το University of Twente της Ολλανδίας διοργανώνουν διαδικτυακό σχολείο με θέμα τη νανοφωτονική.
Το σχολείο θα αρχίσει 30 Αυγούστου 2021 και θα ολοκληρωθεί 1 Σεπτεμβρίου 2021. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://petridischania.hmu.gr/erasmus/ipen-nanophotonics/ ή επικοινωνώντας με email (cpetridis@hmu.gr) με τον Αν. Καθηγητή Κωσταντίνο Πετρίδη που το διοργανώνει.