Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας 5ετούς ΠΠΣ της φοιτήτριας Αββανίδου Σ. – Πέμπτη 28 Μαρτίου, 11:30, Αίθουσα 10

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας 5ετούς ΠΠΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ονοματεπώνυμο:            Σοφία Αββανίδου

Τίτλος εργασίας:              4η Βιομηχανική Επανάσταση

 

Επιτροπή Εξέτασης:

Κατσαμάκη Αναστασία Επιβλέπουσα, Μέλος ΕΔΙΠ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πετράκης Νικόλαος        Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ρηγάκης Ηρακλής            Εντεταλμένος διδάσκων για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Ημερομηνία παρουσίασης:         28 Μαρτίου 2024

Ώρα και τόπος παρουσίασης:     11:30 π.μ. στην αίθουσα 10

 

Περίληψη εργασίας

Η σύγχρονη βιομηχανία βρίσκεται σε μια νέα εποχή όπου η ψηφιοποίηση, η αυτοματοποίηση και η συνδεσιμότητα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο οι έξυπνοι αισθητήρες αναδεικνύονται ως κρίσιμοι παράγοντες για τη μετάβαση προς αυτήν τη νέα εποχή.

Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζεται η σημασία και ο ρόλος των έξυπνων αισθητήρων στο πλαίσιο της βιομηχανίας 4.0. Με βάση τις σχεδιαστικές αρχές και τις τεχνολογίες της βιομηχανίας 4.0 αναλύονται οι διάφοροι τύποι έξυπνων αισθητήρων, οι εφαρμογές τους στη βιομηχανία και ο ρόλος τους στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας και της ποιότητας στο πλαίσιο της παραγωγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο