Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατόπιν συνεννόησης της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (Πετρίδης Κων/νος, Φουσκιτάκης Γεώργιος, Πετράκης Νικόλαος) και της κα Τζουγανάκη Θεοφανής μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ ΗΣΤΑ η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Τζουγανάκη θα γίνει την Δευτέρα 3 Απριλίου και ώρα 9.00 το πρωί.

Παρακαλείται η κα Τζουγανάκη να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής ή και να τους αποστείλει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της.