Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας στο ΗΣΤΑ 11/7 στις 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος
«Πλωτά Θαλάσσια Φωτοβολταϊκά – Προκλήσεις και Προοπτικές»

του Γεωργίου Γιαουζάκη, μεταπτυχιακού φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονικά Συστήματα
Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών»

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κατσαμάκη Αναστασία
H παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 στις 10:00 διαδικτυακά στον
σύνδεσμο εδώ.

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας
στον ωκεανό με την τεχνολογία των πλωτών φωτοβολταϊκών. Το αυξημένο ενδιαφέρων των
Ευρωπαϊκών χωρών για τη συγκεκριμένη τεχνολογία ώστε να αντιμετωπίσουν την κλιματική
αλλαγή και τις αυξημένες ενεργειακές τους ανάγκες την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική
παρόλο που δεν βρίσκεται σε τελικό στάδιο αξιοποίησης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η
συγκεκριμένη τεχνολογία και το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Στη συνέχεια
θα αναλυθούν οι τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην εφαρμογή της, τα
πλεονεκτήματά της καθώς και οι προοπτικές βιωσιμότητάς της. Τέλος θα παρουσιαστούν
στοιχεία, που θα προκύψουν μέσα από αναζήτηση βιβλιογραφίας και ηλεκτρονικών πηγών,
για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα καθώς και οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες τόσο
σε θέματα νομοθεσίας όσο και σε πιλοτικά προγράμματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο