Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

13/11/2023: Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΠΜΣ ΗΣΤΑ Κ. Σταμάτη

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ ΗΣΤΑ Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Ονοματεπώνυμο: Σταμάτης Κωνσταντίνος
Αριθμός Μητρώου: 

Θέμα
Τίτλος στα ελληνικά: Ανάλυση επιχειρηματικής διαδικασίας και μοντελοποίηση παραγωγικής διαδικασίας σε εργοστάσιο βάσης υλικού τηλεπικοινωνιών
Τίτλος στα αγγλικά: Business process analysis in a telecommunications hardware base factory and production process modeling

Επιβλέπουσα
Κατσαμάκη Αναστασία, Μέλος ΕΔΙΠ Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Τριμελής Επιτροπή
1. Κατσαμάκη Αναστασία, Μέλος ΕΔΙΠ Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ,
2. ,
3. ,

Περίληψη
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση της λειτουργίας του 306 Εργοστασίου Βάσεως Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), του μοναδικού επισκευαστικού κλιμακίου που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) για την επισκευή των ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί. Αρχικά, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία, η δομή και η οργάνωση του εργοστασίου, με σκοπό να γίνει κατανοητή η αποστολή και η λειτουργία του. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικότερες διαδικασίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο λογισμικό ADONIS, το οποίο επιλέγεται για τη μοντελοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Κλείνοντας, καταγράφονται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη, τα οφέλη αυτής για τον Ελληνικό Στρατό και το 306 ΕΒΤ, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα
.

Abstract
This thesis’ subject is the analysis of 306 Telecommunications Hardware Base Factory’s (306 THBF) operations, the only support and maintenance unit of Hellenic Army for electronic and telecommunication systems. First, historical data, the structure and organization of the factory are presented, in order to understand its mission and operation. Then, some of the most basic modeling and simulation procedures are presented and particular emphasis is placed on the ADONIS software, which is used for the modeling of the production process. In closing, the conclusions drawn from the study, its benefits for the Hellenic Army and the 306 THBF, as well as suggestions for future research are presented
.

Ημερομηνία Εξέτασης: 13 Νοεμβρίου 2023, 17.00
Χώρος Εξέτασης: Αίθουσα 9 Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Κτίριο Β
Διαδικτυακά: https://us02web.zoom.us/j/4039520498?pwd=ZVRzUm16T2gwTENwMlh0NnZ3T2FBUT09

Μετάβαση στο περιεχόμενο