Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

14-16/05/2024: Διαλέξεις του Prof. Dalius Mažeika (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)

Από την Τρίτη 14-05-2024 έως και την Πέμπτη 16-05-2024, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών καλείται να παρακολουθήσει 4 πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις με τίτλους “Virtualization Technologies used for CPU, RAM, Storage, and Networking“, “Performance Analysis (hardware, software) and High-Performance Computing“, “Main Memory” και “Cache Memory” του Professor Dalius Mažeika και Dean of the Faculty of Fundamental Sciences από το Vilnius Gediminas Technical University της Λιθουανίας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης του στο Τμήμα μας.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων του Dean και Professor Dalius Mažeika έχει ως εξής:

  • Τρίτη 14 Μαΐου 2024, 09:00 – 11:00, Αίθουσα 8: Virtualization Technologies used for CPU, RAM, Storage, and Networking
  • Τρίτη 14 Μαΐου 2024, 12:00 – 14:00, Αίθουσα 8: Performance Analysis (hardware, software) and High-Performance Computing
  • Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, 09:00 – 11:00, Αίθουσα 12: Main Memory
  • Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, 09:00 – 11:00, Αίθουσα 8: Cache Memory.
Μετάβαση στο περιεχόμενο