Τύπος Προκήρυξης:  Προκήρυξη Θέσης

Εύρος ισχύος:  10/06/202130/06/2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, βάσει των αποφάσεων των συνελεύσεων των τμημάτων του, προκηρύσσει την πρόσληψη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, Ακαδημαϊκών Υποτρόφων προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του.

Συνημμένo πρόσκληση (pdf)