Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

22/09/2023: Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Ε. Βρουβάκη

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ “Lasers, Plasma & Applications”  Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Ονοματεπώνυμο: Βρουβάκη Ευρυδίκη

Θέμα:
Τίτλος στα αγγλικά: Interferometric characterization of high-pressure gas-jet targets for dynamic ion acceleration experiments in the near-critical density regime

Επιβλέπων:
Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Τριμελής Επιτροπή
1. Δημητρίου Βασίλειος, Καθηγητής Τμ. Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΕΛΜΕΠΑ

2. Παπαδογιάννης Νεκτάριος, Καθηγητής Τμ. Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΕΛΜΕΠΑ
3. Ταταράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Περίληψη
Η επιτάχυνση ιόντων στην περιοχή κοντά στην κρίσιμη πυκνότητα είναι ένας συναρπαστικός τομέας της έρευνας στο τομέα της φυσικής πλάσματος και φυσικής υψηλής ενέργειας. Περιλαμβάνει την δημιουργία πλάσματος υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιώντας στόχους αερίων υψηλής πίεσης, οι οποίοι υπόκεινται σε λέιζερ ή δέσμες σωματιδίων για να επιταχύνουν ιόντα σε υψηλές ενέργειες. Η χρήση πιδάκων αερίου υψηλής πίεσης σαν στόχους για πειράματα επιτάχυνσης ιόντων έχει γίνει πολύ διάσημη λόγω της προοπτικής τους να παρέχουν πηγές επιτάχυνσης ιόντων χωρίς συντρίμμια οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν υψηλούς ρυθμούς επανάληψης. Ο σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο συμβολομετρικός χαρακτηρισμός τριών γεωμετριών ακροφυσίων στο κενό με την χρήση της Mach- Zehnder συμβολομετρίας. Ο σκοπός της είναι να παρέχει έναν στόχο πίδακα αερίου υψηλής πίεσης για πειράματα δυναμικής επιτάχυνσης ιόντων στην περιοχή κοντά στην κρίσιμη πυκνότητα. Η μελέτη εστιάζει στον καθορισμό των πυκνοτήτων σωματιδίων των τριών γεωμετριών ακροφυσίων (ενός κυλινδρικού, ενός κωνικού, και ενός de-Laval), αναλύοντας την επαγόμενη μετατόπιση φάσης λόγω της ροής του αερίου. Για να καθορίσουμε τις πυκνότητες σωματιδίων, χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από υπολογιστικά εργαλεία όπως IDEA λογισμικό, Mathematica, και MATLAB. Επιπλέον, το ANSYS Fluent χρησιμοποιήθηκε για να προσομοιώσουμε τους χάρτες πυκνότητας σωματιδίων των τριών γεωμετριών ακροφυσίων ώστε να επικυρώσουμε τα πειραματικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας παρέχουν μια σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη αέριων στόχων υψηλής πίεσης για πειράματα δυναμικής επιτάχυνσης ιόντων, και τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν μπορούν να γίνουν χρήσιμα για τον σχεδιασμό μελλοντικών πειραμάτων.

Ημερομηνία Εξέτασης: 22 Σεπτεμβρίου 2023, 14:00
Χώρος Εξέτασης: Αίθουσα Παρουσιάσεων Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος & Λέιζερ
Διαδικτυακά: Σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Δικτύων Α. Ζερβουδάκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο