Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσθετα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021–2022

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές (εισαγόμενοι το ακαδημαϊκό έτος 2021-22) να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία του διαβατηρίου & της άδειας διαμονής).
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες φοιτητές).
  4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό (το αργότερο μέχρι 30/10) με τους εξής τρόπους:

  • Να κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή
  • Να αποσταλούν συστημένα (μέσω ΕΛΤΑ) ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier )

στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ρωμανού 3, ΤΚ 73133

Χαλέπα, Χανιά

Κρήτη

Προσοχή: Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες που θέλουν αναστολή φοίτησης υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους. Η αίτηση διακοπής φοίτησης κατατίθεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου (βλέπε σχετική ανακοίνωση στη σελίδα ee/hmu.gr )